Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

190.000 tấn gạo đã nhập kho dự trữ quốc gia trước thời hạn

Thứ Ba, 15 Tháng Sáu , 2021

Đến ngày 5/6, toàn bộ 190.000 tấn gạo đủ tiêu chuẩn chất lượng đã được nhập kho dự trữ quốc gia, sớm hơn dự kiến 10 ngày.

0F5C79E8-284B-4E6F-8325-22FECC52275F.jpg

 

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) tính đến 5/6, 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành mua nhập kho dự trữ quốc gia đủ số lượng 190.000 tấn gạo.

 

Trong đó, có nhiều đơn vị đã hoàn thành nhập gạo dự trữ quốc gia rất sớm, như: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ,…

 

Cụ thể, triển khai Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 19/1 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2021, trong đó Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) được giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho các cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức triển khai đầy đủ các quy trình đấu thầu mua gạo, nhập kho đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thời gian mở thầu vào ngày 5/3; thời gian dự kiến hoàn thành nhập kho trước ngày 15/6.

 

Theo đó, toàn bộ 190.000 tấn gạo đã có nhà thầu trúng thầu và thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

Kết quả thực hiện đến ngày 5/6, toàn bộ 190.000 tấn gạo đủ tiêu chuẩn chất lượng đã được nhập kho dự trữ quốc gia, sớm hơn dự kiến 10 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *