Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Bình Định thu hút hơn 26.500 tỷ đồng

Thứ Bảy, 26 Tháng Sáu , 2021

Từ đầu năm đến nay, Bình Định thu hút được 40 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 26.531 tỷ đồng (giảm 17 dự án, tăng thêm 15.561 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).