Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

6 yếu tố cơ bản đánh giá tổng quan chiến lược doanh nghiệp

Thứ Năm, 7 Tháng Tư , 2022

1/ LĨNH VỰC KINH DOANH CHIẾN LƯỢC:

Định nghĩa:
– Lĩnh vực kinh doanh chiến lược là một hoạt động kinh doanh có đóng góp quan trọng vào sự thành công của công ty có thể được hoạch định độc lập.
Đặc điểm:
– Phân khúc thị trường độc lập, không có sự chia sẻ đáng kể nào về thị trường và nguồn lực với bất kỳ hoạt động kinh doanh khác trong công ty.
Tại sao phải xác định Lĩnh vực kinh doanh chiến lược?
– Xác định lĩnh vực kinh doanh chiến lược sẽ giúp đánh giá được chính xác nhất năng lực lõi của doanh nghiệp, đồng thời xác định đối thủ và những yếu tố ngoại cảnh có thể tác động đến sức khỏe doanh nghiệp trong tương lai.

2/ ĐƠN VỊ KINH DOANH CHIẾN LƯỢC (SBU)

Định nghĩa:
– Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU – Strategy Business Unit) là một đơn vị kinh doanh riêng lẻ, hoặc trên một tập hợp các ngành kinh doanh có liên quan (cặp sản phẩm/ thị trường), có thể hoạch định riêng biệt với các phần còn lại của doanh nghiệp. Có thể hình dung đơn vị này như một bộ phận hoặc một công ty con của doanh nghiệp, có quy mô, thứ bậc khác nhau.
Đặc điểm nhận biết:
– Nhiệm vụ riêng biệt trong doanh nghiệp.
– Dễ dàng xác định đối thủ cạnh tranh.
– Phát triển sản phẩm ở một thị trường riêng.
– Kiểm soát các bộ phận chức năng riêng.
Tại sao cần phân biệt SBU?
– Để đánh giá tính hiệu quả về kinh tế của các SBU trong một Doanh nghiệp.
– Để phân bổ vốn và nguồn lực.
Phân biệt SBU dựa vào đâu?
– Tỷ lệ đóng góp vào tài sản DN.
– Tỷ lệ đóng góp vào doanh thu hoặc Lợi nhuận của DN.

3/ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Định nghĩa:
– Tầm nhìn chiến lược là một bức tranh được dự đoán cho tiêu chuẩn, hình tượng độc đáo và lý tưởng trong tương lai của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, tầm nhìn chiến lược sẽ mô tả quy mô mà doanh nghiệp muốn hướng đến và trở thành.
Đặc điểm:
– Định hướng tương lai của doanh nghiệp.
– Xác định thay đổi về sản phẩm, khách hàng, thị trường và công nghệ mà công ty muốn hoàn thiện.
– Định vị chỗ đứng trên thị trường hiện tại và triển vọng tương lai doanh nghiệp muốn đạt được.
Tại sao phải xác định tầm nhìn doanh nghiệp?
– Một doanh nghiệp có sự liên tục thay đổi tầm nhìn dài hạn sẽ là một điểm đáng lưu ý đối với các nhà đánh giá doanh nghiệp. Điều này cho thấy sự thiếu hiệu quả trong cách thức đặt ra mục tiêu và cách vận hành chiến lược để tiến đến mục tiêu dài hạn.
3 yếu tố cơ bản đầu tiên là những điều cần lưu ý để đánh giá chiến lược doanh nghiệp đó là lĩnh vực kinh doanh chiến lược, đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và tầm nhìn chiến lược. Những yếu tố này rất quan trọng và mang tính chủ chốt quyết định xem chiến lược doanh nghiệp đúng đắn chưa, có cần thay đổi gì không. Một doanh nghiệp xây dựng được chiến lược đúng đắn là bước đệm thúc đẩy đà phát triển và tiếp tục vươn xa.
Tags: chiến lược doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, phân tích chiến lược, sbu, tầm nhìn chiến lược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *