Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

6 yếu tố cơ bản đánh giá tổng quan chiến lược một doanh nghiệp (Phần 2)

Thứ Tư, 13 Tháng Tư , 2022
Bên cạnh 3 yếu tố cơ bản để đánh giá tổng quan chiến lược đã được đề cập ở bài viết trước, bài viết này sẽ xoay quanh 3 yếu tố còn lại để hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá là Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi và KSF.

4/ SỨ MỆNH

Định nghĩa:
– Sứ mệnh là mục đích hay lý do về sự tồn tại của doanh nghiệp; là những tuyên bố thể hiện:
+ Triết lý kinh doanh.
+ Mục đích ra đời và tồn tại của doanh nghiệp, cho biết mức độ cống hiến của doanh nghiệp để tạo ra giá trị cho xã hội.
+ Thường thể hiện dưới dạng bản tuyên bố sứ mệnh (mission statement) hoặc kết hợp cùng với tầm nhìn.
Nội dung bản tuyên bố nhiệm vụ (mission statement):
– Khách hàng: Ai là người tiêu thụ sản phẩm?
– Sản phẩm/ dịch vụ: Mô tả rỏ sản phẩm/ dịch vụ kinh doanh.
– Thị trường: Doanh nghiệp cạnh tranh trong mội trường nào?
– Công nghệ: Sự quan tâm của doanh nghiệp về công nghệ và doanh nghiệp sử dụng công nghệ nào?
– Khả năng tồn tại, phát triển, sinh lợi: Khả năng và sự ràng buộc với mục tiêu của doanh nghiệp.
– Triết lý kinh doanh: Niềm tin cơ bản, chân giá trị, ưu tiên, nguyện vọng.
– Năng lực và ưu thế của doanh nghiệp.
– Mối quan tâm đối với nhân viên: Thái độ và triển vọng.
– Mối quan tâm đối với cộng đồng, môi trường: Xã hội, môi trường.

5/ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Định nghĩa:
– Giá trị cốt lõi là tư tưởng chủ đạo, dẫn dắt toàn bộ hoạt động của công ty. Là triết lý kinh doanh và phải hướng tới ba mục tiêu:
+ Tạo nền tảng để công ty phát triển bền vững.
+ Hướng công ty đến việc phục vụ xã hội thông qua phục vụ khách hàng.
+ Hướng tới những người làm việc trong công ty: tạo điều kiện để CBCNV được làm việc, sáng tạo, cống hiến, qua đó có cuộc sống tốt hơn.

6/ YẾU TỐ THÀNH CÔNG QUAN TRỌNG – KSF:

Định nghĩa:
– Yếu tố thành công quan trọng (Key Success Factors – KSF) là những yếu tố giúp doanh nghiệp thành công trong một ngành.
Đặc điểm:
– KSF được xác định dựa trên 3 câu hỏi:
+ Điều gì khiến khách hàng lựa chọn giữa các nhãn hiệu?
+ Doanh nghiệp cần phải có nguồn lực và khả năng nào để cạnh tranh thành công trong ngành?
+ Doanh nghiệp phải làm gì để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững?
– Các nhân tố thành công then chốt thay đổi tùy theo ngành, theo từng khoảng thời gian, do các lực lượng dẫn dắt và các điều kiện cạnh tranh.
Chiến lược góp phần quyết định tương lai của Doanh nghiệp, đánh giá chiến lược góp phần tạo nên thành quả của nhà đầu tư. Dựa trên 6 yếu tố được truyền tải trong 2 bài viết, tỷ lệ thành công trên mọi quyết định đầu tư sẽ cao hơn.
Tags: chiến lược doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, KSF, phân tích chiến lược, sứ mệnh doanh nghiệp, yếu tố thành công quan trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *