Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 16: Các khoản Đầu Tư Tài Chính Ngắn Hạn

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Các khoản Đầu Tư Tài Chính Ngắn Hạn (CKDTTCNH) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư ngắn hạn (sau khi đã trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh), bao gồm: chứng khoán nắm giữ vì mục đích kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo.
– Các khoản đầu tư ngắn hạn được phản ánh trong chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn đã được trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”, chỉ tiêu “Phải thu về cho vay ngắn hạn”.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn kinh doanh: Quản lý dòng tiền DN hiệu quả là chìa khóa giúp DN hoạt động tốt. Đầu tư tài chính là hoạt động khai thác, sử dụng nguồn lực, “tiền nhàn rỗi” của DN để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, nhằm tăng thu nhập và nâng cao được hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN.
– Góc nhìn đầu tư: Nhìn vào CKDTTCNH, nhà đầu tư có thể đánh giá khả năng tối ưu dòng tiền chưa phân phối của DN. Một DN có một đội ngũ Treasury (nhân viên tài chính) xuất sắc sẽ tối ưu chất lượng dòng vốn cho DN, góp phần tăng “sức đề kháng” cho DN vượt qua những giai đoạn khó khăn.

3. [Lưu ý]:

– Ngoài những DN đặc thù mang lại lợi nhuận từ hoạt động tài chính (Ngân hàng, Bảo hiểm, Tài Chính,…), NĐT cần đặc biệt lưu tâm đến tỷ trọng các khoản đầu tư tài chính ngăn hạn của DN. Một DN lạm dụng khả năng đầu tư tài chính thay vì đầu tư vào dòng vốn hoạt động sẽ là một “thẻ vàng” cho dù là bất cứ giai đoạn nào của DN.

4. [Lời khuyên]:

– Nếu một DN liên tục đạt được lợi nhuận trong khi hoạt động kinh doanh thực tế không khởi sắc, lợi nhuận đó có thể đến từ chính “Bạn”.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Các khoản Đầu Tư Tài Chính Ngắn Hạn, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *