Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 17: Chứng Khoán Kinh Doanh

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Chứng khoán kinh doanh (CKKD) là các loại chứng khoán được phát hành với mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật.
– Hiểu một cách đơn giản, CKKD là một loại tài sản có thể mua bán, trao đổi và tạo ra lợi nhuận cho Cty có phát hành CP, TP.
– CKKD gồm các loại sau:
+ Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán.
+ Các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác.

2. [Thực tế]

– CKKD là khoản không bao gồm các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tài khoản này chỉ phản ánh những khoản mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán của DN với mục đích kinh doanh, nghĩa là khoản “lướt sóng” chứng khoán ăn chênh lệch của DN.
– Với một nhà đầu tư, khoản ghi này sẽ cho bạn thấy được rõ nét hiệu quả mua bán, nắm giữ chứng khoán của DN. Giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn khoản DTHĐTC (nếu lãi) hoặc CPTC (nếu lỗ) trên bảng BCKQKD.

3. [Lưu ý]

– Khoản ghi CKKD trên BCĐKT trong một kỳ chỉ thể hiện những chứng khoán niêm yết được khớp lệnh (T+0) và những khoản chứng khoán chưa niêm yết được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
4. [Lời khuyên]
“Bất kì một khoản nào trong báo cáo tài chính, dù là nhỏ nhất cũng mang lại ý nghĩa trong việc phân tích. Càng đi vào chi tiết, bạn càng hiểu rõ DN”
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Chứng Khoán Kinh Doanh, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *