Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 19: Các Khoản Đầu Tư Đến Ngày Đáo Hạn

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn dùng để phản ánh số tiền hiện có và tình hình biến động tăng/giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại trái phiếu, tìn phiếu), các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Với các DN & Start-Ups, các khoản mục này thường rất ít vì trước khi IPO, DN luôn cần tiền để mở rộng công ty và gia tăng sản xuất hoặc Doanh Thu. Vì vậy, tiền luôn ở trạng thái thiếu và không có cơ hội nhìn vào các khoản này.
– Góc nhìn Đầu Tư: Với các DN đã trưởng thành, Doanh thu và quy mô chưa có điều kiện hoặc chờ các đợt phát hành, tăng vốn để đủ cho kế hoạch thì họ không muốn tiền ngủ yên. Với số dư tiền, Họ sẽ gửi vào các tổ chức tài chính, ngân hàng, cho vay nhằm mục đích tăng thêm nguồn tiền.

3. [Lưu ý]:

– Dưới góc nhìn kinh doanh: Các bạn cũng nên để ý đến khoản mục này, để cho ta thấy việc mở rộng quy mô hay tăng Doanh thu với chừng ấy tiền và gửi vào các tổ chức tài chính. Liệu bên nào có % đem lại lợi nhuận tốt hơn? Không phải để ta đem đi đầu tư mà là nhìn nhận lại kế hoạch trong trung và dài hạn ta đạt được gì, từ đó có 1 chiến lược đúng đắng cho DN.
– Với các NĐT: việc phát hiện ra các Cty có khả năng xoay chuyển dòng tiền, phòng thủ hoặc tối đa hóa lợi nhuận cho thấy khả năng phản xạ tốt từ BLĐ và các nhân sự xuất sắc. Song, vẫn là dòng tiền chính đến từ hoạt động kinh doanh chính của Cty.
4. [Lời khuyên]:
– “Wall Street có câu: Money Never Sleeps. Hãy để dòng tiền như dòng chảy: KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Các Khoản Đầu Tư Đến Ngày Đáo Hạn, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *