Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 20: Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Phải thu khách hàng là các khoản nợ phải thu của DN với KH về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, tài sản cố định (TSCĐ), các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Trong DN, đặc biệt là các ngành bán lẻ, sản xuất, việc giao sản phẩm cho các đại lý bán và nhận tiền về sau 1 khoảng thời gian được các Doanh Chủ gọi là công nợ. Kinh doanh và buôn bán việc xuất hiện các trường hợp trên là điều phổ biến. Để tăng Doanh Thu và giúp cho quy mô lớn dần theo năm tháng, việc có các công nợ là điều cần thiết nhưng vẫn là quản trị tốt các khoản thu đó để không có các khoản lỗ không đáng có.
– Góc nhìn Đầu Tư: Trong ĐT, việc có các khoản phải thu lớn nói lên nhiều điều hơn chỉ là Doanh Thu và tăng khả năng vòng quay hàng tồn kho, mà còn ở việc bị chiếm dụng vốn từ các dự án, nhà đầu tư, khách hàng vay… Các NĐT cần sàn lọc và hiểu chính xác lý do dẫn đến việc có các khoản phải thu từ Cty.

3. [Lưu ý]:

– Với các khoản phải thu từ KH sẽ có lợi hoặc không lợi, quan trọng Ta hiểu các khoản này sẽ có ảnh hưởng gì đến chính DN. Vì trên thực tế, khoản PTKH vẫn tính là TSNH nhưng DN vẫn chưa cầm tiền.
4. [Lời khuyên]:
– “Chỉ tiền trong tay/tài khoản là tiền thật – tiền trữ tại các mục khác đều có rủi ro. Dù nói về tình huống nào trong đời sống, đều như nhau” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Phải thu ngắn hạn của khách hàng, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *