Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 23: Hàng Tồn Kho

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Hàng tồn kho là là danh mục nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc chính bản thân nguyên vật liệu và sản phẩm đang được một doanh nghiệp giữ trong kho. (Wikipedia)
– HTK của DN bao gồm tất cả những sản phẩm thương mại như:
a. Tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;
b. Tài sản đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang;
c. Tài sản nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. (Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng Tồn Kho).
– Dự phòng giảm giá HTK là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của HTK. (Điều 2, Thông tư 48/2019/TT-BTC).

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Bên cạnh các khoản Thu – Chi, Phải Thu – Phải Chi… HTK là một trong những hạng mục được các DN chú trọng theo dõi tiến độ sản xuất (đối với DN sản xuất) và tốc độ luân chuyển hàng hóa.
– Góc nhìn Đầu Tư: HTK là một trong những số liệu cấu thành nên công thức tính Vòng Quay HTK – đây cũng là một trong những chỉ số để các NĐT lưu tâm trước khi đi đến quyết định đầu tư cuối cùng.
– Công thức:
+ Vòng Quay HTK = GVHB / Bình quân HTK.
Trong đó: Bình quân HTK = (Giá trị đầu kỳ + giá trị cuối kỳ) / 2.
+ Kỳ chuyển đổi HTK = 365 / Vòng quay HTK.

3. [Lưu ý]:

– Khi nhắc đến HTK, mọi người thường nghĩ đến hàng cũ, hàng tồn, hàng kém chất lượng… Tuy nhiên, kho hàng của DN chứa tất cả các loại hàng hóa, kể cả hàng hóa đang sản xuất dở dang hay hàng hóa đã được kiểm tra chất lượng sau khi hoàn tất sản xuất.
*Để hiểu thêm về khoản dự phòng giảm giá HTK, các Bạn có thể xem lại tập 2.
– Chỉ số Vòng Quay HTK càng lớn, cho thấy sự lưu chuyển hàng hóa trong kho diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. DN có chỉ số càng cao, phần nào khẳng định sự quản trị tốt từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng và các khâu liên quan.
– Đối với DN bán lẻ, chỉ số kỳ chuyển đổi HTK chỉ nên tồn tại trong 1 năm.

4.[Lời khuyên]:

– “Trong Kinh Doanh và Đầu Tư, chỉ số Nợ không phải là vấn đề, Dòng Tiền mới là chủ đạo. Tồn Kho lớn hay nhỏ không quan trọng, vấn đề nằm ở Vòng Quay” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Hàng Tồn Kho, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *