Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 25: Các Khoản phải Thu Dài Hạn

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất,kinh doanh tại thời điểm báo cáo, bao gồm:
a. Phải thu dài hạn của khách hàng;
b. Trả trước cho người bán dài hạn;
c. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuốc;
d. Phải thu dài hạn nội bộ;
e. Phải thu về cho vay dài hạn;
f. Phải thu dài hạn khác.

2. [Thực tế]:

– Cả với góc nhìn Kinh Doanh và đầu tư thì các khoản phải thu ngắn – dài , không quá khác biệt về mặt định nghĩa, và tính chất. Chỉ khác biệt duy nhất là ở khoản thời gian dài hơn tùy vào sản phẩm hoặc đặc thù ngành nghề và thỏa thuận từ ban đầu mà DN sẽ hoạch toàn vào đâu

3. [Lưu ý]:

– Sự khác biệt ở 2 khoản ngắn-dài này tuy không mấy khác nhau về tính chất, nhưng ý nghĩa trong các chiến lược là điều cần phải lưu ý, nếu các khoản phải thu có thể từ dài sang ngắn mà Doanh Nghiệp vì lý do nào đó không ngay lập tức thu về thì sao? Liệu DN có đang bảo về lợi nhuận cho nđt? DN có đang trung thực về Dòng tiền?,…, còn rất nhiều câu hỏi khác mà các NĐT phải cần trọng.

4.[Lời khuyên]:

– “10$ của ngày hôm nay sẽ mua được nhiều 10$ của 2 năm tới, tận dụng điều này, DN và cá nhân sẽ gia tăng thêm nhiều tài sản” -NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Các Khoản phải Thu Dài Hạn, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *