Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 27: Tài sản cố định thuê tài chính

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Việc TSCĐTTC có trong DN rất ít tại thị trường Việt Nam, do chính sách cho vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo còn đang nới lỏng, giúp DN dễ đạt được mục tiêu cho TSCĐ trong khâu vận hành. Từ đó, DN sẽ tối ưu được các phòng ban và nhân sự cho công việc và bảo trì cho TSCĐ.
– Góc nhìn Đầu Tư: Nếu nói TSCĐ được vay để sở hữu thành Tài Sản cho DN thông qua nợ vay và thế chấp thì TSCĐTTC là 1 đòn bẩy cực lớn mà DN phải đảm bảo nguồn thu và tận dụng các TS thuê mà không cần mua về. Đương nhiên, DN vẫn là phải trả lãi vay cho tài sản và các khoản khấu hao.

3. [Lưu ý]:

– Thay vì vay Ngân hàng và sở hữu TSCĐ, DN lựa chọn thuê TSCĐ cho thấy chu kỳ ngắn hạn của 1 dự án do thiếu nguồn vốn hoặc quy mô cty không đủ lớn để có thể sở hữu tài sản đấy. Tuy nhiên, nếu DN còn nhỏ, việc tối ưu là cần thiết cho 1 đà chạy cho sự phát triển sau này.

4.[Lời khuyên]:

– “Đòn bẩy là con dao 2 lưỡi. Sử dụng hiệu quả – Bạn thành công, Sử dụng gây sát thương – Bạn là kẻ ngốc” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Tài sản cố định thuê tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *