Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 29: Bất Động Sản Đầu Tư

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Bất động sản Đầu tư gồm: Quyền sử dụng đất; Nhà, hoặc một phần của nhà, hoặc cả nhà và đất; Cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:
+ Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc:
+ Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.

2. [Thực tế]:

– Các trường hợp được ghi nhận là BĐS đầu tư:
+ Quyền sử dụng đất (do DN bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ trong thời gian dài để chờ tăng giá;
+ Quyền sử dụng đất (do DN bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ mà chưa xác định rõ mục đích sử dụng trong tương lai;
+ Nhà do DN sở hữu (hoặc do DN thuê tài chính) và cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động;
+ Nhà đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động – Cơ sở hạ tầng đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.

3. [Lưu ý]:

– Đối với những BĐS mà một phần DN nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá và một phần sử dụng cho sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cho quản lý:
+ Nếu những phần tài sản này được bán riêng rẽ (hoặc cho thuê riêng rẽ theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động: DN sẽ hạch toán phần tài sản dùng để cho thuê hoặc chờ tăng giá là BĐS đầu tư.
+ Nếu phần tài sản dùng cho sản xuất và quản lý: DN hạch toán là TSCĐ hữu hình hoặc TSCĐ vô hình.

4. [Lời khuyên]:

– “Khi mua nhà, Bạn nên rõ ràng lí do để ở hay kinh doanh, nếu lưỡng lự 2 mục đích, Bạn sẽ gặp rắc rối” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Bất Động Sản Đầu Tư, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *