Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 30: Tài Sản Dở Dang Dài Hạn

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Tài sản dở dang là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và sản xuất, cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.
a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn.
b. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

2. [Thực tế]:

– Đây là một trong những tiêu chí dùng để tổng hợp và phản ánh giá trị của chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang còn dang dở hay là những chi phí xây dựng dài hạn vẫn còn đang dang dở ngay tại thời điểm báo cáo. Bao gồm:
+ Các chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Là loại chi phí mà dùng để sản xuất hàng những tồn kho do kế hoạch sản xuất bị chậm trễ, gián đoạn hay vượt quá của một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp tính tại thời điểm báo cáo.
+ Các chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Chỉ tiêu này để phản ánh tất cả TSCĐ của doanh nghiệp đang nằm trong quá trình mua sắm hay chi phí dùng để sửa chữa những TSCĐ lớn của doanh nghiệp… Tuy nhiên, những tài sản này chưa được bàn giao, đang lắp đặt hay chưa đưa vào trong quy trình sản xuất.

3. [Lưu ý]:

– TSDD có thể là TSCĐ hoặc dự án đang triển khai cần bàn giao, tùy vào mục tiêu cũng như ngành nghề mà TSDD này sẽ đem lại bao nhiêu giá trị và lợi nhuận cho DN. Từ đó, có thể giúp cho các NĐT phần nào định được giá trị gốc của DN.

4.[Lời khuyên]:

“Thành công trong đầu tư là thứ ta bỏ phải thấp hơn thứ ta nhận. Việc ta cần làm là tìm ra GIÁ của thứ đấy, sở hữu nó, mua thấp hơn hoặc bán cao hơn” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Tài Sản Dở Dang Dài Hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *