Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 31: Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Đầu tư tài chính dài hạn là hình thức bỏ vốn vào các sản phẩm tài chính nhằm mục đích thu lợi nhuận dài hạn trong tương lai. Theo đó, Bạn có thể xác định tỷ lệ lợi nhuận và tìm được quỹ tương hỗ trung bình tỷ lệ lợi nhuận đó trong khoảng từ vài năm đến 10 năm, bao gồm:
. Đầu tư vào công ty;
. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác;
. Dự phóng đầu tư dài hạn; và
. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

2. [Thực tế]:

– Việc đầu tư này được thực hiện và phù hợp chỉ với các DN lớn có khoản tiền mặt dồi dào, muốn góp vốn thành lập công ty con, và cho vay, hoặc ăn chênh lệch giữa các khoản vay của ngân hàng trong nước và ngân hàng quốc tế. Tạo ra được dòng tiền cho Doanh Nghiệp và gia tăng thêm lợi nhuận.

3. [Lưu ý]:

– Việc đầu tư trên cũng có thể đem lại rủi ro, nên việc trích lập dự phòng là việc cần thiết, và cuối cùng là xác định được tài sản chính của công ty, tách bạch giữa tiền và tài sản. Từ đó, xem được sức mạnh phòng thủ của DN.

4.[Lời khuyên]:

“Khi đã tối đa về Doanh Thu/Lợi Nhuận việc tiếp theo là tối ưu Dòng Tiền.” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *