Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 33: Nợ Ngắn hạn | Phải trả người bán ngắn hạn

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Phải trả người bán ngắn hạn là hạng mục phản ánh số tiền còn phải trả cho người bán có thời hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.

2. [Thực tế]:

– Chỉ tiêu này ngược lại với các khoản phải thu, PTNB là các khoản DN NỢ các bên đối tác, nhưng hiểu rõ hơn là DN đang chiếm dụng 1 phần vốn để tối ưu dòng tiền mặt. Đây là chỉ tiêu quan trọng cho thấy khả năng đàm phán và thương thuyết của chủ DN hoặc phòng KD.

3. [Lưu ý]:

– Việc DN chiếm dụng vốn hoặc sử dụng vốn tối ưu không hoàn toàn mang ý nghĩa xấu đối với tiêu chí tính trung thực, mà dựa trên đó, NĐT có thể đánh giá khả năng bán hàng linh hoạt của đối tượng được đầu tư.
4.[Lời khuyên]:
– “Kinh Nghiệm! Đòn bẫy tài chính không phải chỉ có tiền của Bạn và Ngân Hàng.”
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Nợ phải trả, Phải trả người bán ngắn hạn, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *