Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 34: Nợ Ngắn hạn | Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Người mua trả tiền trước/ Doanh thu nhận trước là một khoản thanh toán trước được ghi trong bảng cân đối kế toán của người nhận như một khoản nợ cho đến khi dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm được giao.
– Người mua trả tiền trước là khoản nợ vì nó liên quan đến doanh thu chưa thực hiện nhưng nó đại diện cho sản phẩm/ dịch vụ còn nợ khách hàng. Khi các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, doanh thu được ghi nhận và hiển thị trong báo cáo kết quả kinh doanh.

2. [Lưu ý]:

– Khi đơn vị nhận số tiền này thì hàng hóa dịch vụ chưa chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, dịch vụ chưa hoàn thành chuyển giao nên chưa được ghi nhận doanh thu.

3. [Lời khuyên]:

– “Đòn bẫy tài chính và dòng tiền mạnh nhất đến từ đối tác của bạn chứ không phải từ Ngân Hàng” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Người mua trả tiền trước ngắn hạn, Nợ phải trả, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *