Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 35: Nợ Ngắn hạn | Thuế Và Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Thuế và Các khoản phải nộp Nhà nước phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.
– Thuế và Các khoản phải nộp Nhà nước bao gồm:
+ Thuế GTGT đầu ra.
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu.
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt.
+ Thuế xuất, nhập khẩu.
+ Thuế TNDN.
+ Thuế TNCN.
+ Thuế tài nguyên.
+ Thuế nhà đất, tiền thuê đất.
+ Thuế BVMT và các loại thuế khác.
+ Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.
– Trên thế giới, có khoảng 150 quốc gia áp dụng mức thuế GTGT từ 17-25%.
– Việt Nam hiện đang áp dụng giảm 30% mức thuế suất so với trước dịch (áp dụng thuế GTGT, TNDN và một số loại thuế khác theo Nghị định 406/NQ-UBTVQH15).

2. [Lưu ý]:

– Mức thuế suất thấp hơn so với mức thuế suất trung bình toàn cầu thể hiện việc đây là 1 trong những quốc gia đang hướng tới danh hiệu “nước phát triển”.
3. [Lời khuyên]:
– “Việc làm ăn lớn chỉ có thể tồn tại trên cơ sở đạo đức cao nhất – Và Thuế là trách nhiệm của doanh nghiệp.” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Nợ phải trả, phân tích tài chính, Thuế Và Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *