Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 39: Nợ Dài hạn | Phải Trả Nội Bộ Về Vốn Kinh Doanh, Trái Phiếu Chuyển Đổi, Cổ Phiếu Ưu Đãi, Thuế Thu Nhập Hoãn Lại, Quỹ Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Các hạng mục còn lại không được nêu trong bài viết này, đều đã được đề cập tương tự ở mục Nợ Ngắn Hạn. Điểm khác nhau là thời gian ghi nhận. Từ 12 tháng trở xuống đối với các khoản ngắn hạn và trên 12 tháng đối với các khoản dài hạn.
–  Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh phản ánh đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc để phản ảnh số vốn kinh doanh được DN cấp trên giao.
–  Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của cùng một tổ chức phát hành theo các điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành.
–  Cổ phiếu ưu đãi là loại CP mà người sở hữu CPƯĐ được hưởng một số ưu đãi nhất định. Đồng thời, Họ cũng bị hạn chế một số quyền lợi so với chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông.
–  Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế mà DN sẽ phải nộp trong tương lai, tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành.
–  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN được sử dụng cho các khoản đầu tư khoa học công nghệ tại Việt Nam.

2. [Lưu ý]:

– Thuế TNDN hoãn lại phải trả = Tổng chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm * Thuế suất thuế TNDN hiện hành.
3. [Lời khuyên]:
– “Mọi thứ mới mẻ và phức tạp sẽ trở nên bình thường và quen thuộc nếu ta liên tục va chạm nó” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, cổ phiếu ưu đãi, Đầu tư tài chính, Phải Trả Nội Bộ Về Vốn Kinh Doanh, phân tích tài chính, Quỹ Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ, Thuế Thu Nhập Hoãn Lại, Trái Phiếu Chuyển Đổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *