Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 42: Vốn Chủ Sở Hữu | Vốn Khác Của Chủ Sở Hữu, Cổ Phiếu Quỹ

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Vốn khác của CSH phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành dựa trên sự bổ sung của KQKD hoặc do được biếu, tặng, tài trợ, đánh giá lại tài sản.
– Cổ phiếu quỹ là các loại cổ phiếu được các công ty cổ phần phát hành sau đó lại được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp và nắm giữ như các nhà đầu tư khác.
+ CPQ làm giảm sự lưu hành của CK công ty trên sàn CK.
+ Chủ sở hữu CPQ không có quyền biểu quyết, không được trả cổ tức và cũng không có quyền mua CP mới.
+ Số CPQ mà cty nắm giữ bị hạn chế theo quy định của Pháp luật.

2. [Lưu ý]:

– Cổ phiếu quỹ không được tính vào số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
– Số lượng CPQ càng lớn => lượng tiền mặt cty nắm giữ bị giảm sút kéo theo giá trị công ty cũng suy giảm.

3. [Lời khuyên]:

– “Kiểm soát DT&LN là kiểm soát hàng công- Kiểm soát CP và VCSH là KS hàng thủ. Chưa một chiến thắng nào chỉ đến từ việc tấn công cả.” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, cổ phiếu quỹ, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, vốn chủ sở hữu, Vốn Khác Của Chủ Sở Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *