Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 43: Vốn Chủ Sở Hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản, Chênh lệch tỷ giá hối đoái, Quỹ đầu tư phát triển

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

  • Chênh lệch đánh giá lại tài sản là việc tăng nguyên giá hay giảm nguyên giá của tất cả khoản tài sản ở doanh nghiệp bằng ngoại tế thay đổi theo từng thời kỳ so với tỷ giá.
  • Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.
  • Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

2. [Lưu ý]:

  • Các khoản chênh lệch trên đều cần rất lưu ý về giá trị tài sản theo mỗi năm tài chính, và tính được các mức khấu hao từ tài sản.
  • Quỹ đầu tư phát triển cho thấy việc DN có muốn tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô. Từ đó xem kế hoạch của lãnh đạo đề ra và cách họ hoàn thành tiến độ.

3. [Lời khuyên]:

“Như một khu vườn của ta, phải thường xuyên chăm sóc. Loại các cây, lá không còn phát triển để cho các cây khác có nơi vươn mình”-NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Chênh lệch đánh giá lại tài sản, Chênh lệch tỷ giá hối đoái, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Quỹ đầu tư phát triển, vốn chủ sở hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *