Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh | Tập 10: Thu Nhập/Chi Phí/Lợi Nhuận Khác

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– TN/CP/LN khác (đại diện cho cả 3 trong bài viết sẽ là Chi Phí) bao gồm các CP ngoài các CP sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình HĐKD thông thường của DN như:
+ CP về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán;
+ Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng;
+ Bị phạt khi truy nộp thuế;
+ Các khoản CP do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán;
+ Các khoản chi phí khác.

2. [Thực tế]:

– Góc Nhìn Kinh Doanh: Với DN thì các CP khác phát sinh là điều khó tránh khỏi. Tuy không trực tiếp tác động đến quá trình kinh doanh hay sản xuất, như các khoản GTDT, nhưng đây cũng là loại CP mà DN cần tránh nhất. Đối với các Start-ups thì loại CP khác này là các khoản chi tiềm ẩn, con số có thể lớn và nằm ngoài dự liệu tính toán của chính Start-ups.
– Góc Nhìn Đầu Tư: Các NĐT thường rất hiếm khi tập trung vào hạng mục chỉ số này, vì đa phần “khác” ở đây là những khoản chi và ít khi có lãi trong mục “lợi nhuận khác”. Hầu hết là các khoản thưởng, mua – bán TSCĐ. Việc quan sát các loại CP này sẽ giúp cho NĐT hiểu hơn về cơ cấu cũng như các khó khăn và thuận lợi trong quá trình tồn tại của DN. Đặc biệt, hiểu hơn đặc thù về ngành.

3. [Lưu ý]:

– Việc kiểm soát TN/CP/LN khác trong DN, nói lên khả năng quản trị các yếu tố phát sinh không mong muốn, các TSCĐ đã hết mức khấu hao… nhằm tạo ra Lợi nhuận ròng chưa thuế của DN hay còn gọi là “Lợi Nhuận Trước Thuế” và đóng vai trò là lưới lọc thứ 3. Tiến gần đến hồi kết của BCKQKD.

4.[Lời khuyên]:

“Thắng về Doanh Thu là thắng 1 trận đánh, thắng với Dòng Tiền là thắng cả cuộc chiến, hãy tập trung vào nó” – NPL.
Tags: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, Chi phí khác, Đầu tư tài chính, Lợi nhuận khác, phân tích tài chính, Thu nhập khác, Thu Nhập/Chi Phí/Lợi Nhuận Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *