Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh | Tập 11: Lợi Nhuận Trước Thuế

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Lợi nhuận trước thuế là số liệu thể hiện tổng lợi nhuận mà DN có được trước thời điểm nộp thuế.
– Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (Earnings Before Interest and Taxes – EBIT) là số lợi nhuận của doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ đi phần tiền bỏ ra để thực hiện kinh doanh nhưng chưa tính đến phần thuế phải nộp cho cơ quan thuế và tiền lãi từ hoạt động tài chính.
– Công Thức:
+ EBIT = LNTT + Lãi Vay
+ LNTT = Tổng DT – CP cố định – CP phát sinh

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: LNTT phản ánh chính xác lợi nhuận mà DN đem về khi chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đến Nhà Nước. Với LNTT, Ta có thể biết được 1 đồng vốn tạo ra được bao nhiêu đồng lãi, từ đó giúp cho DN khẳng định được giá trị của mình. Đồng thời, xác định được vị thế, khả năng chiếm hữu thị phần trên thương trường.
– Góc nhìn Đầu Tư: Vì I (Interest: Lãi vay) có liên quan đến nợ vay, tức là cấu trúc vốn; T (Taxes: thuế) liên quan đến yếu tố thuế, tức là DN có được ưu đãi thuế hay không? Do đó, hệ số EBIT (đã loại bỏ lãi vay và thuế) sẽ làm rõ hơn khả năng tạo lợi nhuận của Cty, dễ dàng giúp NĐT so sánh các công ty với nhau.

3. [Lưu ý]:

– Việc hiểu rõ cũng như tách bạch các khoản thu/chi, cấu trúc vốn, các khoản nợ vay… từ BCKQKD 1 cách tường tận sẽ giúp các đối tượng sử dụng thông tin kế toán hiểu rõ hơn vận hành của các Cty theo hướng khách quan nhất. Không dừng lại ở đó, các chỉ số đi kèm theo, các Bạn cũng phải hết sức lưu ý và hiểu rõ. Để hoàn thành danh sách tiêu chí đánh giá, cần rất nhiều sự hiểu biết, kinh nghiệm, đúc kết để tạo ra sự nhận định của các nhà kinh tế, NĐT thành công, lỗi lạc mà vẫn áp dụng hiệu quả đến thời điểm hiện tại. Hãy tận dụng 1 cách triệt để và phát triển nó sao cho phù hợp với trình độ và sự hiểu biết của chính cá nhân.

4.[Lời khuyên]:

“Tấm lọc cuối cùng, tinh hoa của 1 chuỗi quá trình sàn lọc” – NPL.
Tags: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, EBIT, lợi nhuận trước thuế, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *