Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh | Tập 12: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.
– Thuế thu nhập hoãn lại (Thuế TNHL) là phần chi phí mà đã hạch toán trong năm hiện hành nhưng thuế không chấp nhận là chi phí của năm hiện hành với lý do sự chênh lệch về mặt áp dụng chính sách giữa thuế và kế toán nhưng sẽ được chấp nhận là chi phí cho những năm sau.
– Công thức:
(a) TN tính thuế = TN chịu thuế – (TN được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
(b) TN chịu thuế = (DT – CP) + các khoản TN khác.
(a+b) TN tính thuế = (DT – CP) + các khoản TN khác – (TN được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định).
=> Thuế TNDN phải nộp = TN tính thuế * thuế suất

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Đây được xem là nghĩa vụ mà mỗi DN buộc phải thực hiện sau mỗi kỳ kết toán. Ngoài ra, Thuế TNDN đại diện cho sự đóng góp trong công cuộc xây đựng đất nước của mỗi DN.
– Góc nhìn Đầu Tư: DN có khoản nộp thuế TNDN trong BCKQKD khẳng định DN có khả năng tạo ra lợi nhuận (Chưa xét mức tăng giảm so với các kỳ khác). Mặt khác, DN kết toán minh bạch nhằm nộp đúng mức thuế phải nộp, cho thấy nhà sáng lập và BQT mang tư tưởng phát triển đất nước dựa trên sự phát triển của DN.

3. [Lưu ý]:

– Thuế là khoản giảm trừ cuối cùng trước khi xác định mức lợi nhuận ròng sau một kỳ kinh doanh của DN.
4.[Lời khuyên]:
“DN có sức bền dựa trên ý chí phấn đấu vì sự phát triển đất nước, xã hội là DN đáng được chú ý”
Tags: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *