Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh | Tập 13: Lợi Nhuận Sau Thuế/Lợi Nhuận Ròng

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Lợi nhuận sau thuế còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như “Lợi Nhuận Ròng”, “Lãi Ròng”. LNST là phần lợi nhuận còn lại của DN sau khi đã trừ đi tất cả các loại Chi Phí và tiền Thuế TNDN.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Phần LNST là phần lãi cuối cùng mà DN nhận, từ đó có thể đo lường được việc toàn bộ hoạt động kinh doanh có đạt hiệu quả và mục đích lợi nhuận kỳ vọng. Với các Start-ups hoặc S&M thường sử dụng phần mềm QLDN, dịch vụ kế toán thời vụ để hạch toán hay thậm chí Bạn có thể ghi nhận các khoản thu chi một cách “mộc mạc” nhất.
– Góc nhìn Đầu Tư: Đây là chỉ tiêu quan trọng và quá quen thuộc với các NĐT, bắt đầu bằng chữ R – ROE, ROA, ROS… để đo lường hiệu suất từ doanh thu cho đến cách BQT vận hành tài sản và quản trị trong KD. LNST là chỉ tiêu không thể thiếu nhằm lọc ra các cổ phiếu/siêu cổ phiếu hay cổ phiếu chu kỳ.

3. [Lưu ý]:

– Các yếu tố ảnh hưởng đến LNST là tổng CP và thuế thu nhập. Nếu giảm mức CP và thuế TNDN xuống thấp nhất, đồng nghĩa với việc LNR của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Nếu ngược lại, LNST sẽ giảm xuống.
4.[Lời khuyên]:
“Mọi hoạt động của DN là vô nghĩa, mọi chiến lược sẽ là vô dụng nếu không tạo ra được thành quả và giá trị thặng dư” – NPL.
Tags: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Lợi nhuận ròng, Lợi nhuận sau thuế, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *