Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh | Tập 14: Phân Bổ Lợi Nhuận Sau Thuế: Lợi Ích Cổ Đông Thiểu Số, LNST Chưa Phân Phối, Lãi Cơ Bản Trên Một Cổ Phiếu

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

a. Lợi ích cổ đông thiểu số là một phần của kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản thuần của một Cty con được xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do Cty mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các Cty con.
b. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là phần còn lại của DN sau khi lấy tổng doanh thu nhận được thực tế của DN trừ đi các khoản CP để làm ra sản phẩm bao gồm thuế TNDN.
c. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) là một phần lợi nhuận mà các Cty niêm yết phân bổ lợi nhuận cho các cổ phần đang được lưu thông trên thị trường của mình.
Công thức:
EPS = (Tổng số lợi nhuận/lỗ – Cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / (Số cổ phiếu phổ thông BQ đang được lưu hành).

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Trên cơ bản thì với DN S&M và Start-ups không cần quá quan tâm mục (a) mà cần hiểu rõ về (b) và (c) vì cơ bản các đối tượng trên là DN mới “chào đời” nhu cầu chính tiên quyết là sự phát triển, tiếp thu kinh nghiệm và thực hiện sứ mệnh. Hiểu về (b) là hiểu về số lãi sẽ giữ lại nhằm mục đích tiếp tục tăng quy mô hoặc tăng doanh thu theo chiến lược dài hạn đã đặt ra. (c) đại diện cho tiến độ hoàn thành KPI có đang bám sát theo sự tăng trưởng của Cty. Từ đó, DN có thể huy động thêm cho các vòng gọi vốn khác.
– Góc nhìn Đầu Tư: Còn vơi các NĐT, cả 3 chỉ số trên là cực kỳ quan trọng, nhưng hầu hết các NĐT chỉ để ý mỗi mục (c) mà quên đi hoặc không hề biết có cả (a) và (b). Do đó, NĐT không thấy được chiến lược tái đầu tư tăng quy mô hay phân tích được kế hoạch của CTY cũng như cơ cấu cổ đông và quyền lợi của cổ đông.
+ Điều này cũng có nghĩa là căn cứ vào chỉ số lãi cơ bản EPS có thể phân tích được tài chính của CTCP. Nó cũng được coi là thước đo thể hiện cho khả năng tạo ra lợi nhuận của Cty hoặc dự án đầu tư.

3. [Lưu ý]:

– Chúng ta đã đi đến những đoạn cuối cùng của Báo Cáo tài chính và lời khuyên chân thành cho các quý NĐT cũng như chủ Doanh Nghiệp và các Start-ups là không có hạng mục nào trong đây là không quan trọng. Mỗi hạng mục, chỉ tiêu đều kể cho chúng ta về câu chuyện vận hành của DN. Từ đó, Ta học được các mô hình quy mô theo hướng phát triển. Với vai trò là NĐT, Ta sẽ có cách nhiều đa chiều hơn với các ngành nghề và có các chỉ tiêu khác nhau.

4. [Lời khuyên]:

– “Như tổng các bộ phận trên cơ thể Bạn – Không có bộ phận nào là thừa”
– “Một kết quả ấn tượng đến từ một Kế hoạch và hành động đúng đắng”
-NPL.
Vậy là chúng ta đã khái quát toàn bộ các mục trong BCKQKD. Đây chỉ là đầu mục kèm những tình huống thực tế cho cả 2 góc nhìn KD & ĐT. Đương nhiên, tùy vào các tính chất đặc thù của ngành mà sẽ tạo ra các tình huống và ghi nhận khác nhau về con số của Cty mà Bạn cần phải có sự hiểu biết về ngành.
Tôi mong các kiến thức trên trong thời gian vừa rồi sẽ là hành trang cho các Bạn thiết lập cho mình 1 nền tảng nhất định để kinh doanh và đầu tư đạt nhiều thành quả nhất.
Hẹn gặp lại mọi người. Chúng ta sẽ cùng đến với chuỗi seri của “Bảng cân đối kế toán”
Best luck & Thank you.
Tags: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Lãi Cơ Bản Trên Một Cổ Phiếu, LNST Chưa Phân Phối, Lợi Ích Cổ Đông Thiểu Số, Phân bổ Lợi Nhuận Sau Thuế, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *