Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh | Tập 6: Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của DN.
– DTHĐTC gồm:
+ Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ…;
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia;
+ Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
+ Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;
+ Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;
+ Lãi tỷ giá hối đoái;
+ Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;
+ Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;
+ Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

2. [Thực tế]:

– Với góc nhìn của một NĐT, chỉ số này phản ánh khả năng sản sinh lợi nhuận của DN thông qua các hoạt động liên quan tài chính, bên cạnh những hoạt động kinh doanh chính. Tất nhiên, khoản thu này càng tăng trưởng càng tạo ra thế mạnh cho DN. Phần nào khẳng định, DN có một đội ngũ quản trị tài chính xuất sắc. Tuy nhiên, Bạn vẫn phải đặc biệt lưu tâm đối với khoản Doanh thu này.

3. [Lưu ý]:

– Đối với một điều kiện kinh doanh bình thường: Nếu DTHĐTC luôn lớn hơn DTTHĐKD, Chúng ta cần dành sự quan tâm đặc biệt cho trường hợp này. Sự bất thường trong cách phân bổ nguồn lực của BQT đang dần xuất hiện. Một DN không chú trọng vào phát triển năng lực lõi, phương thức tạo ra nguồn thu từ sản phẩm và dịch vụ mà chỉ chăm chăm kiếm tiền nhờ hoạt động tài chính là một báo động đỏ cho các NĐT.
– Đối với một điều kiện kinh doanh bất lợi (như suy thoái kinh tế, dịch bệnh, chính sách bất lợi của quốc gia…): DTHĐTC lớn hơn DTHĐKD, đây lại là một tín hiệu tốt. BQT tại DN này cho thấy khả năng quản trị linh hoạt, giúp xoay chuyển tình thế, dòng tiền và giúp DN thoát khỏi những vấn đề tài chính trong những giai đoạn khó khăn.
– Ngoài ra, việc bóc tách chi tiết khoản DTTHĐTC, giúp Bạn phán đoán những chiến lược tài chính hiện tại của DN. Qua đó, cập nhật thêm những tiến độ giải ngân hợp lý trên lộ trình đầu tư. Đương nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn khác biệt của từng cá nhân.

4. [Lời khuyên]:

“Nếu Bạn có 2 điểm mạnh, 1 thứ phải là chuyên môn, thứ còn lại nên là tài lẻ” – NPL
Tags: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, Doanh thu hoạt động tài chính, Đầu tư tài chính, Hoạt Động Tài Chính, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *