Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh | Tập 7: Chi Phí Tài Chính

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Chi phí tài chính là các loại chi phí hoặc khoản lỗ được tạo ra từ các hoạt động đầu tư Tài Chính, cho vay và đi vay vốn, chi phí do đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ tỷ giá khi bán ngoại tệ, giao dịch mua chứng khoán và một số khoản chi phí khác.
– Chi phí tài chính bên NỢ bao gồm:
+ Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính;
+ Lỗ bán ngoại tệ;
+ Chiết khấu thanh toán cho người mua;
+ Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư;
+ Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ;
+ Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ;
+ Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác;
+ Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác.
– Chi phí tài chính bên CÓ bao gồm:
+ Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết);
+ Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính;
+ Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Với các DN S&M hay Start-ups, về cơ bản không cần phải hiểu và biết toàn bộ các thông số tài chính trên. Các đối tượng trên cần tập trung vào các khoản phải chi thực tế của DN mình.
– Góc nhìn Đầu Tư: Tương tự, các NĐT cũng không cần quá chú trọng vào các chỉ số không liên quan, chỉ số quá nhỏ hay đặc thù ngành không tồn tại các CPTC giống như trên. Tuy nhiên, khi các NĐT có mối quan tâm đặc biệt đến các ngành: Ngân Hàng, Bảo Hiểm, Tài Chính, Đầu Tư, chỉ số CPTC là chỉ số quyết định, vì phần lớn lợi nhuận thu về từ hạng mục này.

3. [Lưu ý]:

– Đặc thù ngành khác nhau sẽ có bộ công cụ và tiêu chí khác nhau, mặc cho Bạn ở vị thế KD hay ĐT. Việc phần lớn các NĐT không hiểu rõ việc DT/DTT của 1 DN đến chính từ HĐKD hoặc HĐTC, tạo ra 1 sự khác biệt rất lớn về bộ lọc. Từ đó, tạo ra hệ tiêu chí riêng phù hợp.

4. [Lời khuyên]:

“Bạn không thể tìm ra chim cánh cụt khi đang ở Bắc Cực. Ở đây, động vật mà Bạn có thể thấy là: Gấu”. -NPL
Tags: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, Chi Phí Tài Chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *