Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh | Tập 9: Lợi Nhuận Thuần Từ Hoạt Động Kinh Doanh

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là một khoản lợi thu được từ hoạt động kinh doanh thuần của DN. Chỉ tiêu này nhằm phản ánh KQHĐKD của DN, là khoảng chênh lệch của DT thu được trong kỳ khi đã trừ đi tất cả các khoản CP phát sinh trong kỳ, gồm cả giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được.
– LNTTHĐKD = DT thuần – Giá thành SP tiêu thụ trong kỳ
= DT thuần – GVHB + (DT HĐTC – CP HĐTC) – (CPBH + CPQLDN)
= Lợi Nhuận gộp + Lãi/Lỗ HĐTC – CP Vận hành.
– Tỷ suất lợi nhuận thuần (Net profit margin ratio) là chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời dựa trên DT của DN. Tạo vị thế cạnh tranh trong cuộc chiến kiểm soát, tối ưu hóa chi phí giữa các DN.
– TSLNT = LNST/ DT thuần x 100%

2. [Thực tế]

– Góc nhìn Kinh Doanh: Công thức trên đơn giản hơn ta sẽ có: Lợi Nhuận = Doanh Thu – Chi Phí.
+ Nhưng đi vào trong chi tiết hơn thì ta sẽ thấy rõ dòng tiền thật và chính xác đến từ các khoản nào trong HĐKD của chính DN. Từ đó có những quyết định mang tính khách quan hơn.
– Góc nhìn Đầu Tư: TSLNT có tên “thân mật” trong chỉ tiêu đánh giá của các NĐT là ROS (Return on Sales). Chỉ số cho biết 1 đồng Doanh Thu Thuần từ HĐKD tạo ra được bao nhiêu LNST.

3. [Lưu ý]:

– Trên cơ bản, BKCQKD có 2 dòng thu nhập chính đến từ HĐKD & HĐTC, mỗi loại đều có DT, CP & LN. Nắm rõ chi tiết trong 2 dòng tiền trên, việc quyết định sẽ dễ dàng hơn cho NĐT và DN.
4.[Lời Khuyên]:
“Nếu có 2 vấn đề cùng xảy ra trong 1 thời điểm, việc của Bạn là giải quyết từng vấn đề 1, Nhưng! Quan trọng hơn hết, Bạn phải nhớ Bạn có 2 vấn đề” – NPL.
Tags: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Lợi Nhuận Thuần Từ Hoạt Động Kinh Doanh, Lợi Nhuận Từ Hoạt Động Kinh Doanh, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *