Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bộ Xây dựng

Thứ Tư, 9 Tháng Sáu , 2021

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng (Việt Nam) là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật. Tiền thân của bộ là Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc được Quốc hội khóa I, Kỳ họp thứ 5, ngày 20 tháng 9 năm 1955 thành lập. Bộ trưởng hiện nay là Nguyễn Thanh Nghị.

1/ Lịch sử:

Theo đề nghị của chủ tịch Hồ Chí Minh, được Quốc hội khóa I, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 1955, Bộ Thủy lợi và Kiến trúc được thành lập. Bộ trưởng là Trần Đăng Khoa

Ngày 29 tháng 4 năm 1958, theo Nghị quyết của kì họp thứ VIII Quốc hội khóa I, Bộ Kiến trúc được thành lập – đây chính là tiền thân của Bộ Xây dựng. Bộ trưởng đầu tiên là Bùi Quang Tạo. Từ đó đến nay, ngày 29 tháng 4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Xây dựng Việt Nam.

Năm 1960, trong Chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa II (1960-1964) có Bộ Kiến trúc và Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước.

Tháng 6 năm 1973, thành lập Bộ Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước với Bộ Kiến trúc.

Năm 1979, thành lập Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước (tách một phần từ Bộ Xây dựng).

Đến tháng 10 năm 1989, Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước được sáp nhập lại vào Bộ Xây dựng.

2/ Lãnh đạo hiện nay:

Bộ trưởng: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Các Thứ trưởng:

Lê Quang Hùng, nguyên Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Nguyễn Văn Sinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng.

Bùi Hồng Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

3/ Tổ chức chính quyền:

Văn phòng Bộ

 • Thanh tra Bộ
 • Văn phòng thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng
 • Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội
 • Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
 • Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
 • Cục Phát triển đô thị.
 • Cục Hạ tầng kỹ thuật.
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Vụ Kế hoạch tài chính.
 • Vụ Vật liệu xây dựng
 • Cục Quản lý hoạt động xây dựng
 • Vụ Khoa học công nghệ và môi trường
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Kinh tế xây dựng
 • Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng
 • Ban Quản lý dự án chuyên ngành – Bộ Xây dựng
 • Trung tâm thông tin
 • Báo Xây dựng
 • Tạp chí xây dựng
 • Viện Vật liệu xây dựng (VIBM)
 • Viện Kinh tế xây dựng
 • Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
 • Viện Kiến trúc Quốc gia
 • Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST)
 • Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
 • Bệnh viện xây dựng
 • Tổng công ty Lắp máy Việt Nam LILAMA.
 • Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI.
 • Tổng công ty Cơ khí xây dựng Việt Nam COMA
 • Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng DIC.
 • Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.
 • Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD
 • Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam IDICO.
 • Tổng công ty Xây dựng số 1 CC1.

Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam VICEM.

Tags: bộ xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *