Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

BVH: Tập đoàn Bảo Việt lãi 1.122 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020

Thứ Tư, 4 Tháng Mười Một , 2020

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.122 tỷ đồng, cùng với chiến lược chuyển đầu tư tài chính sang các kỳ hạn ngắn, cụ thể là gửi tiền ngân hàng.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.122 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 24.830 tỷ đồng, tăng 3,5%. Trong khi, tổng chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 9,5% lên 26.632 tỷ đồng. Do đó, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động này khiến Bảo Việt lỗ hơn 1.802 tỷ đồng.

Mặt khác, hoạt động tài chính lại là một điểm sáng khi doanh thu từ hoạt động này tăng 9,5% lên gần 5.770 tỷ đồng, chi phí giảm 9% xuống 1.427 tỷ đồng. Qua đó, đem về cho tập đoàn gần 5.770 tỷ đồng lãi thuần.

Ngoài ra, lợi nhuận từ công ty liên kết, đơn vị đồng kiểm soát giảm hơn 45% xuống 27 tỷ đồng, lợi nhuận khác giảm 80% xuống xấp xỉ 1,5 tỷ đồng.

BCTC Bao Viet
BCTC Tập đoàn Bảo Việt  – Nguồn: Tập đoàn Bảo Việt

 

Tính đến 30/9, tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn đạt 144.961 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và tiếp tục giữ vị trí công ty có tổng tài sản lớn nhất trong ngành bảo hiểm.

Trong đó, công ty giảm đáng kể danh mục tiền và các khoản tương đương tiền xuống 3.177 tỷ đồng. Đồng thời, các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng giảm 7,3% xuống 42.334 tỷ đồng. Thay vào đó, Bảo Việt chuyển hướng sang đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng khoản mục này thêm 35,4% lên 85.412 tỷ đồng.

Trong danh mục các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn, tiền gửi vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 80.209 tỷ đồng, tăng gần 37% so với đầu năm. Đối với đầu tư dài hạn, trái phiếu chính phủ chiếm chủ yếu với gần 26.394 tỷ đồng, giảm hơn 8%.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Chứng khoán, cổ phiếu BVH, công ty Bảo Việt, stock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *