Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Các dự án tiềm năng có khả năng cao chiến thắng đấu giá parachain Kusama đầu tiên

Thứ Hai, 14 Tháng Sáu , 2021

Các dự án tiềm năng có khả năng cao chiến thắng đấu giá parachain Kusama đầu tiên

Cụ thể dự án Kusama là mạng lưới thử nghiệm ánh xạ trước khi thực hiện các dự án mới trên nền tảng Polkadot. Cuộc đấu giá giành quyền làm một phần trong hệ sinh thái Polkadot đang được cộng đồng hết sức quan tâm

Quy trình thực hiện cho phiên đấu giá này được diễn ra như sau:

“Dự án tham gia đấu giá Kusama -> Trở thành parachain của Kusama -> Tham gia đấu giá Polkadot -> Trở thành parachain của Polkadot”

Số lượng được kết nạp vào hệ thống “parachain slot” có giới hạn nhất định, nên cuộc đua dành quyền vào nền tảng Kusama đang sôi động hơn bao giờ hết, vì khi lên được nền tảng Kusama thì khả năng cao sẽ được chấp nhận trên nền tảng Polkadot(Polkadot và Kusama là 2 blockchain tương tự nhưng riêng biệt. Vì thế, dự án nào xây dựng trên Polkadot cũng sẽ có một phiên bản thứ 2 (version 2.0) xây dựng trên Kusama).

Dưới đây là một số dự án nổi bật tham gia đề cử:

1. Karura (KAR)

9B3EDF5D-10FC-4C66-9541-BD9456F5BA80.jpg

Karura (KAR) là phiên bản của dự án Acala Network (ACA) trên Kusama.

Acala (hay Karura trên Kusama) là dự án vô cùng sáng giá trong hệ sinh thái Polkadot. Acala Network được sáng lập bởi các thành viên của Polkawallet và Laminar. Vì thế, Karura có mối quan hệ “thân thiết” với các nhà sáng lập Kusama.

BC892130-E847-4860-A4B5-2D508FDC53DA.jpg

2. Shiden Network (SDN)

E496B368-AE4C-4A28-8B9A-877A29B8D1FF.jpg

-Shiden Network là phiên bản “chị chị em em” của Plasm Network (PLM) trên Kusama.

Plasm đã triển khai Shiden Network vào giữa tháng 2/2021, đồng thời phát hành token SDN với tỷ lệ quy đổi 1:1 ra đồng PLM cho các holder.

-Như đã đề cập trong bài viết Những cập nhật mới nhất về Plasm Network – đại diện ưu tú từ hệ sinh thái Polkadot, Plasm cũng là cái tên sáng giá trong hệ sinh thái Polkadot. Do đó, Shiden cũng là một trong những dự án nổi bật trên Kusama.

3. Moonriver (MOVR)

133B0134-F310-4B84-BC9B-7DF3F0826FD2.png

 Moonriver là blockchain hợp đồng thông minh xây dựng trên Polkadot, hoàn toàn tương thích với Ethereum. Mạng lưới hướng đến các nhà lập trình để phát triển nền tảng, cung cấp khả năng tương thích với chuỗi công cụ (toolchain) và network dành cho nhà phát triển Ethereum hiện có.

-Như những dự án kể trên, Moonbeam cũng có một phiên bản xây dựng trên Kusama, chính là Moonriver (MOVR).

4. Crust Shadow (CSM)

6FC6B16F-62FD-4F5A-A660-4630303076CD.jpg

Crust Shadow mong muốn xây dựng một hệ thống đám mây phi tập trung cho Web 3.0.

E5D198AC-D132-48FE-8A6E-532DCD9574AF.png

Đây kaf thông tin vòng gọi vốn cộng đồng đóng góp cho đợt đấu giá parachain lần này của Crust

5. Crab (CRING)

Crab (CRING) là phiên bản trên Kusama của Darwinia (RING). Cấu trúc của Darwinia được miêu tả trong hình dưới đây:

B0A62CA3-9A54-45DE-A2BC-E23D2A8BB913.png

Cấu trúc của Darwinia – Crab

2064BCC9-8E72-45C7-A309-1529821CCBDB.png