Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục đầu tư trong kỳ tháng 6

Thứ Ba, 15 Tháng Sáu , 2021

HNG, STB và HSG sẽ được FTSE Vietnam ETF và VNM ETF mua vào nhiều nhất trong kỳ cơ cấu tuần này, còn HPG sẽ bị bán ròng mạnh nhất.

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/06, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày 18/06 tới đây.

Ước tính về giao dịch của FTSE Vietnam ETF và VNM ETF trong kỳ cơ cấu tháng 6, dự kiến hoàn thành trong tuần 14-18/6. Ảnh: SSI.

FTSE Vietnam Index là bộ chỉ số cơ bản của quỹ FTSE Vietnam ETF. Trong kỳ đánh giá mới đây, HSG đã được thêm vào và loại DXG. Theo SSI, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ bán ra toàn bộ 3,6 triệu cổ phiếu DXG và mua khoảng 3,3 triệu HSG, tương đương tỷ trọng 1,48%.

Ngoài ra, cổ phiếu HPG sẽ bị bán khoảng 4,1 triệu đơn vị để đưa tỷ trọng về mức tối đa 15%. Các cổ phiếu còn lại đa phần sẽ được mua thêm với quy mô vài trăm nghìn đơn vị để giữ tỷ trọng.

MVIS Vietnam Index là bộ chỉ số cơ bản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Trong kỳ đánh giá tháng 6, PDR, STB, VCI, APH, HSG, HNG được thêm mới vào bộ chỉ số này và không có cổ phiếu nào bị loại.

Danh mục MVIS Vietnam Index bao gồm 36 cổ phiếu, trong đó có 22 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 10/06 đạt 543 triệu USD.

Tại mức giá ngày 11/06, SSI ước tính quỹ sẽ mua vào 3,7 triệu cổ phiếu PDR, 8 triệu cổ phiếu STB, 2,4 triệu cổ phiếu VCI, 3,1 triệu cổ phiếu APH, 4,3 triệu cổ phiếu HSG và 13,3 triệu cổ phiếu HNG.

Bên cạnh đó, quỹ sẽ tăng sở hữu VIC, VNM, VHM và MSN trong khi giảm sở hữu ở phần lớn các cổ phiếu còn lại.

Tổng tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam ước tính sẽ tăng từ 64% lên 67,9%, tương đương giá trị mua ròng 20 triệu USD.

Tính gộp hoạt động cơ cấu của hai quỹ này, HNG, STB và HSG là ba mã sẽ được mua vào nhiều nhất, với quy mô 7,6 – 13,3 triệu cổ phiếu. Ngược lại, HPG là mã sẽ bị bán mạnh nhất với gần 12 triệu cổ phiếu, NVL, DXG, GEX, POW sẽ bị bán ra trên 3 triệu đơn vị.

Tags: Quỹ ETF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *