Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Cán cân thương mại thâm hụt 473 triệu USD

Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu , 2021

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 35,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại thâm hụt 473 triệu USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 262,73 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 66,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại thâm hụt 473 triệu USD.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 182,81 tỷ USD, tăng 38,2% (tương ứng tăng 50,56 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 79,93 tỷ USD, tăng 24,5% (tương ứng tăng 15,71 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu đạt 131,13 tỷ USD, tăng 30,9%, tương ứng tăng 30,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp FDI có giá trị xuất khẩu là 97,20 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 26,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tính trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 35,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 85,61 tỷ USD, tăng 40% (tương ứng tăng 24,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Tags: cán cân thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *