Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Cán cân thương mại Việt Nam dương 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.

Thứ Ba, 16 Tháng Ba , 2021

Vừa qua, Tổng cục Hải quan vừa công bố tình hình xuất nhập khẩu của nước ta trong 2 tháng đầu năm 2021. Kết quả chung, cán cân thương mại nước ta dương 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.

Cán cân thương mại Việt Nam dương 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm. Nguồn: Internet
Cán cân thương mại Việt Nam dương 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm. Nguồn: Internet

** Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 2 nước ta đạt 10,23 tỷ USD, tăng 2,9% so với những ngày đầu tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt hơn 48,7 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh bao gồm:

  • Điện thoại các loại & linh kiện tăng 201 triệu USD,
  • Sắt thép các loại tăng 179 triệu USD,
  • Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 157 triệu USD.

Tại khu vực doanh nghiệp FDI, kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 2 đạt 7,91 tỷ USD, tăng hơn 5% so với những ngày đầu tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 2 lên hơn 37 tỷ USD, tăng hơn 32%, chiếm gần 76% tổng giá trị xuất khẩu cả nước.

Hình ảnh tổng giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Hình ảnh tổng giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

** Nhập khẩu:

Tổng kim ngạch nhập khẩu nửa cuối tháng 2 đạt gần 11,4 tỷ USD, tăng 23% so với nửa đầu tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt hơn 47,1 tỷ USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh là:

  • Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 299 triệu USD,
  • Chất dẻo nguyên liệu tăng 177 triệu USD,
  • Sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 164 triệu USD.

Tại khu vực doanh nghiệp FDI, kim ngạch nhập khẩu nửa cuối tháng 2 đạt hơn 7,5 tỷ USD, tăng 18% so với nửa đầu tháng, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 2 lên hơn 31,5 tỷ USD, tăng hơn 30%, chiếm gần 67% tổng giá trị nhập khẩu cả nước.

Hình ảnh tổng giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Hình ảnh tổng giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

** Tình hình chung:

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta trong thời gian nửa cuối tháng 2 đạt 21,6 tỷ USD, tăng 12,6% so với nửa đầu tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 2 lên 95,85 tỷ USD, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Giúp cho Việt Nam xuất siêu 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: cán cân thương mại, doanh nghiệp FDI, nhập khẩu, xuất khẩu, xuất siêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *