Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Cập nhật danh mục VN30, VN Diamond và VN Finlead kỳ cơ cấu tháng 1/2021

Thứ Ba, 19 Tháng Một , 2021

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố về cập nhật danh mục thành phần rổ VN30, VNDiamond, VNFinLead Index trong kỳ tháng 01/2021.

BVH, PDR và TPB chính thức thay thế ROS, SAB, EIB trong rổ VN30. Việc thay đổi trên không có nhiều bất ngờ khi hầu hết các công ty chứng khoán đã đưa ra dự báo trước đó.

Theo ước tính của KBSV, các quỹ ETFs như VFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAMF VN30 ETF sẽ mua vào khoảng 9,2 triệu cổ phiếu TPB; 2,2 triệu cổ phiếu PDR và 1 triệu cổ phiếu BVH trong kỳ cơ cấu này.

Đồng thời, các quỹ ETFs cũng bán ra toàn bộ 8,4 triệu cổ phiếu ROS, bán 15,6 triệu cổ phiếu EIB và bán 1 triệu cổ phiếu SAB khỏi danh mục.

Chú thích: Cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần Chỉ số VN30 kỳ trong tháng 01/2021. Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Chú thích: Cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần Chỉ số VN30 kỳ trong tháng 01/2021. Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Về chỉ số VNDiamond, HoSE không thêm mới hay loại bớt cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu này, giữ nguyên số lượng ở con số 13.

Chú thích: Cập nhật danh mục thông tin cổ phiếu thành phần Chỉ số VN DIAMOMD. Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Chú thích: Cập nhật danh mục thông tin cổ phiếu thành phần Chỉ số VN DIAMOMD. Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Về chỉ số VNFinLead, HOSE đã thêm mới 4 cổ phiếu vào danh mục bao gồm: BVH, VND, VCI và TPB trong kỳ cơ cấu tháng 1/2021. Qua đó nâng số lượng cổ phiếu trong rổ thành phần lên con số 15.

Theo ước tính của KBSV, quỹ SSIAM VNFinLead sẽ mua thêm khoảng 473.000 cổ phiếu TPB, 81.000 cổ phiếu VCI, 93.000 cổ phiếu BVH và 83.000 cổ phiếu VND trong kỳ cơ cấu tháng 1 này.

Chú thích: Cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VNFIN LEAD kỳ tháng 01/20201. Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Chú thích: Cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VNFIN LEAD kỳ tháng 01/20201. Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Chứng khoán, cổ phiếu, stock, VN Diamond, VN Finlead, vn30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *