Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

CBDC – Central Bank Digital Currency

Thứ Sáu, 9 Tháng Tư , 2021

Central Bank Digital Currency (CBDC) là phiên bản số hóa của đồng nội tệ. Trong đó, ngân hàng trung ương phát hành tiền mới tương đương và có thể sử dụng để đổi lấy đồng nội tệ của quốc gia đó. Lúc này, ngân hàng trung ương thường loại bỏ lượng tiền tương đương ra khỏi nguồn cung tiền.

CBDC có thể được ban hành bằng cách sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (distributed ledger), nơi các giao dịch sẽ hoạt động và được giải quyết trên cơ sở ngang hàng.

CBDC có thể được phát hành để sử dụng chung (“retail” CBDC) cho thanh toán ngang hàng và thanh toán từ người tiêu dùng đến thương nhân; hoặc được sử dụng bởi các ngân hàng thương mại và nhà thanh toán bù trừ (“wholesale” CBDC) để thanh toán liên ngân hàng.

Mặc dù có vẻ như rất xa vời, nhưng ít nhất 44 ngân hàng trung ương, theo nghiên cứu khảo sát của BIS (Ngân hàng Thanh toán Quốc tế: Bank for International Settlements), hiện đang hoặc sẽ sớm nghiên cứu và thử nghiệm với CBDC.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel

 

Tags: CBDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *