Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai (Secondary Offering) là gì? Đặc điểm

Thứ Tư, 27 Tháng Một , 2021

Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai (tiếng Anh: Secondary Offering) là việc bán cổ phần mới bởi một công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

chào bán cổ phiếu lần 2
Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai – Ảnh minh họa

Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai (Secondary Offering)

1/ Khái niệm

Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai tiếng Anh là Secondary Offering.

Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai là việc bán cổ phần mới bởi một công ty đã thực hiện phát hành công khai lần đầu (IPO).

Có hai loại chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai. Chào bán không pha loãng là bán chứng khoán trong đó một hoặc nhiều cổ đông lớn trong công ty bán tất cả hoặc một phần lớn cổ phần của họ. Số tiền thu được từ việc bán này được trả cho các cổ đông bán cổ phiếu của họ. Trong khi đó, một đợt chào bán pha loãng bao gồm việc tạo ra cổ phiếu mới và chào bán chúng ra công chúng.

2/ Đặc điểm của Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai

Đợt phát hành công khai lần đầu (IPO) được coi là đợt chào bán cổ phiếu chính cho công chúng. Đôi khi, một công ty sẽ quyết định tăng thêm vốn cổ phần thông qua việc tạo ra và bán thêm cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai.

Các công ty thực hiện các dịch vụ chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai vì nhiều lí do. Trong một số trường hợp, công ty có thể chỉ cần huy động vốn để tài trợ cho khoản nợ hoặc mua lại. Nhưng cũng có những trường hợp các nhà đầu tư của công ty quan tâm đến việc nhận được tiền mặt từ cổ phần của họ.

Một số công ty cũng có thể tiến hành các dịch vụ chào bán thêm để tăng vốn nhằm tái cấp vốn nợ trong thời gian lãi suất thấp. Các nhà đầu tư nên nắm được những lí do mà một công ty đưa ra để thực hiện chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai trước khi đầu tư.

Có một số khác biệt chính giữa đợt chào bán không pha loãng và chào bán pha loãng. Chào bán không pha loãng không làm loãng cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu nắm giữ vì không có cổ phiếu mới nào được tạo ra. Công ty phát hành có thể không được hưởng lợi gì cả vì cổ phiếu được chào bán bởi các cổ đông tư nhân, ví dụ như giám đốc hoặc người trong cuộc khác (như nhà đầu tư mạo hiểm) đang tìm cách đa dạng hóa cổ phần của họ.

Chào bán pha loãng là khi một công ty tự tạo và đưa cổ phiếu mới vào thị trường, do đó làm loãng cổ phiếu hiện có. Loại chào bán thêm này xảy ra khi ban giám đốc của một công ty đồng ý tăng cổ phiếu nhằm mục đích bán thêm vốn chủ sở hữu. Khi số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên, điều này gây ra sự pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Chào bán pha loãng thường dẫn đến việc giảm giá cổ phiếu do sự pha loãng của thu nhập trên mỗi cổ phiếu, nhưng thị trường có thể có những phản ứng bất ngờ đối với những đợt chào bán thêm cổ phiếu.

(Theo Investopedia)

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai, IPO, Secondary Offering

One thought on “Chào bán cổ phiếu ra thị trường lần hai (Secondary Offering) là gì? Đặc điểm

  1. Pingback: New York, thánh địa IPO của công ty công nghệ - Finance Investment Fund

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *