Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Chỉ số tài chính quan trọng cần có trong phân tích doanh nghiệp (Phần 2)

Thứ Năm, 7 Tháng Tư , 2022

Tiếp nối phần 1, chúng ta cùng tiếp tục đi tìm các chỉ số tài chính để hoàn thành bộ lọc cổ phiếu nhanh hiệu quả. Tôi sẽ để đường dẫn phần 1 ở bên dưới cho các bạn chưa xem.

1. ROE:
Đây là chỉ số quốc dân không thể thiếu và được nhiều nhà đầu tư sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Một công ty tuyệt vời không nhất thiết phải là công ty lớn nhất, mà là công ty mang lại nhiều giá trị nhất cho cổ đông.
2. ROA:
Đây là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Chỉ số ROA cao và ổn định trong một thời gian dài là dấu hiệu tích cực cho thấy công ty sử dụng tài sản ngày càng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực sẵn có.
Với các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp nặng như: Thép, xi măng,… thường yêu cầu tài sản cố định rất lớn. Do đó chỉ số ROA sẽ tương đối thấp.
Ngược lại, những công ty trong công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng,… không yêu cầu quá lớn tài sản cố định để vận hành, thường có chỉ số ROA cao.
3. ROIC:
Đây là chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời của vốn đầu tư mà không xét đến nguồn gốc của vốn đầu tư (nợ hay vốn chủ sở hữu). Bên cạnh đó, ROIC cũng giúp đo lường doanh nghiệp tạo ra giá trị của cải cho cổ đông trong dài hạn.
Chỉ số này cũng giúp đánh giá chất lượng đội ngũ quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh việc chi tiêu hiệu quả tiền của cổ đông vào các khoản đầu tư sinh lời, để gia tăng tài sản cho cổ đông.
4. Chi phí bán hàng & quản lý / Doanh thu:
Đây là chỉ số cho thấy doanh nghiệp có đang chi trả các khoảng phí để tạo ra doanh thu tối ưu. Thông thường khi phân tích doanh nghiệp ít ai để ý những khoảng chi phí này, nhưng đối với các doanh nghiệp bán lẻ cần phải chú ý.
5. Đòn bẩy tài chính
Đòn bẩy tài chính thể hiện mối quan hệ giữa tổng tài sản và nguồn vốn sẵn có của doanh nghiệp. Đòn bẩy tài chính tăng, chứng tỏ doanh nghiệp đang vay vốn bên ngoài nhiều hơn để sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách vay nợ thêm vốn để đầu tư. Nếu mức lợi nhuận trên tổng tài sản của doanh nghiệp cao hơn mức lãi suất cho vay thì việc vay tiền để đầu tư của doanh nghiệp là hiệu quả.
Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực cho chủ sở hữu doanh nghiệp (cổ đông). Nó có thể gây ra tác động tiêu cực cho doanh nghiệp nếu như không được sử dụng 1 cách có hiệu quả.
Trên đây là 12 tiêu chí chỉ số tài chính mà Tôi thường sử dụng trong quá trình lọc nhanh cổ phiếu. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng bộ lọc cũng cần phải chú ý các con số đột biến để kịp thời phát hiện những vấn đề cũng như cơ hội để tìm ra được cổ phiếu tốt. Tôi mong bộ lọc chỉ số tài chính này sẽ giúp ít cho bạn trong quá trình lọc cổ phiếu.
Thực hiện: Sển Cẩm Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *