Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Chiến lược tài chính (P2.tt.2) – Chi phí nợ (Kd)

Thứ Bảy, 16 Tháng Tư , 2022
Trong công thức tính WACC, Kd thể hiện chi phí nợ của doanh nghiệp, là phần trăm lãi suất phải trả trên vốn vay gồm các yếu tố lãi suất như lãi suất phi rủi ro, phần bù rủi ro.

KD: COST OF DEBT (CHI PHÍ NỢ)

Công thức: Kd = Lãi suất phi rủi ro (Rf) + Phần bù rủi ro
– Trong đó: Rf: Lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm
– Phần bù rủi ro bao gồm:
+ Rủi ro quốc gia (Sovering Risk) – Country Rating.
+ Rủi ro công ty (Company Risk) – Company Rating (Spread).
CÁCH LẤY SỐ LIỆU TỪNG THÀNH PHẦN:

Lãi suất phi rủi ro (Rf) – Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

– Link: hnx.vn
– Kết quả: 3.05%.

Rủi ro quốc gia (Sovering Risk) – Country Rating.

Không có mô tả ảnh.

– Sử dụng dữ liệu từ Damodaran (https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/).
– Vietnam Rating: 3,56%.

Rủi ro công ty (Company Risk) – Company Rating.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'xếp hạng For large manufacturing firms interest coverage ratio Is Sto 0.199999 0.649999 0.799999 1.249999 1.499999 1.749999 1.999999 -100000 0.2 0.65 0.8 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 3 Rating is D2/D C2/C Ca2/cc Caa/CCC B3/B- B2/B B1/B+ Ba2/BB Ba1/BB+ Baa2/BBB a3/a- A2/A A1/A+ Aa2/AA Aaa/AAA Spread is 18.60% 13.95% 10.63% 8.64% 4.37% 3.57% 2.98% 2.38% 1.98% 1.27% 1.13% 0.99% 0.90% 0.72% 0.54% Drop in EBITDA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.2499999 2.49999 2.999999 4.249999 5.499999 6.499999 8.499999 100000 4.25 5.5 6.5 8.50'

– Mỗi công ty khác nhau có chỉ số Company Rating khác nhau.
– Xác định vị trí của chỉ số EBIT/Chi phí lãi vay trong bảng xếp hạng tín dụng từ Damodaran. Từ đó, xác định chỉ số Spread.
– VD: Công ty HPG năm 2021: EBIT: 39.583 tỷ VNĐ; Chi phí lãi vay: 2.526 tỷ VNĐ; Kết quả: 15.67 => Nằm trong vùng từ 8.5 – 100.000 => Spread is: 0.54%.
– Lãi suất phi rủi ro + Rủi ro quốc gia = Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.
– Vậy, Kd của HPG = 3.05% + 3,56% + 0.54% = 7.15% => doanh nghiệp phải trả lãi suất vay 7.15%/năm. => Chi phí vay thấp.
Ứng dụng phương pháp này để tính Kd của những doanh nghiệp khác, đánh giá khả năng tối ưu hóa đòn bẩy, khả năng quản lý những khoản vay lãi thấp. Nếu doanh nghiệp trả lãi vay quá cao, có thể cổ tức và lợi nhuận mang về sẽ giảm đáng kể, cần cẩn trọng khi lựa chọn.
Tags: cấu trúc vốn tối ưu, chi phí nợ, chi phí vốn bình quân, chiến lược doanh nghiệp, chiến lược tài chính, lợi nhuận kỳ vọng, Phân tích doanh nghiệp, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *