Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Chiến lược tài chính (P2.tt.3) – Chi phí vốn chủ (Ke)

Chủ Nhật, 17 Tháng Tư , 2022

1. BETA – CHỈ SỐ PHẢN ÁNH ĐỘ RỦI RO

– Rủi ro có thể được đo lường bằng Chỉ số Beta. Beta phản ánh tính chất cũng như mức độ rủi ro của một cổ phiếu.
– Beta có thể chia thành 3 nhóm:
+ Beta > 1: Cổ phiếu (CP) năng động, khi thị trường tăng, CP này sẽ tăng cao hơn thị trường và ngược lại, khi thị trường giảm, CP cũng giảm mạnh hơn thị trường.
+ Beta = 1: Cổ phiếu biến động theo thị trường, thị trường tăng/giảm bao nhiêu, CP sẽ tăng/giảm tương đương bấy nhiêu.
+ Beta < 1: Cổ phiếu phòng thủ, khi thị trường tăng, CP này sẽ tăng ít hơn thị trường và ngược lại, khi thị trường giảm, CP cũng giảm ít hơn thị trường.
– Điều này đồng nghĩa với việc, khi thị trường tăng, hãy nắm giữ cổ phiếu có Beta > 1; khi thị trường giảm, giữ lại những mã có Beta < 1.
Hình ảnh: Beta phản ánh tính chất cũng như mức độ rủi ro của một cổ phiếu
Hình ảnh: Beta phản ánh tính chất cũng như mức độ rủi ro của một cổ phiếu

2. CÔNG THỨC TÍNH CHI PHÍ VỐN CHỦ.

– Công thức tính Ke (Cost of Equity) – Chi phí vốn chủ như sau:

Ke = Rf + Phần bù rủi ro = Rf + Beta*(Rm – Rf)

– Trong đó:
Rf: Lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.
Phần bù rủi ro (Equity Risk Premium) chia 2 phần:
+ Rủi ro thị trường (Market Risk)/Rủi ro hệ thống (Systematic Risk): Rm – Rf
+ Rủi ro công ty – Cổ phiếu (Company Risk)/ Rủi ro phi hệ thống (Non – Systematic Risk): Beta
– Không thể kiểm soát rủi ro thị trường, chỉ có thể đánh giá nó. Nhưng nhà đầu tư duy trì quyền kiểm soát rủi ro công ty bằng cách đa dạng hóa danh mục (Diversifiable Risk).
– VD: Tính Ke của HCM.
Ke = Rf + Beta*(Rm – Rf)
Ke = 3.56% + 1.84*7.8% = 17.91%
– Vậy chi phí vốn chủ của HCM ở mức 17.91% => Cao; kỳ vọng lợi nhuận cao.
Tóm lại, trước khi tính được WACC, cần tìm được số liệu Kd, Ke. Khi tính được chi phí vốn bình quân, nhà đầu tư xác định được số tiền Họ phải chi và lợi nhuận kỳ vọng có thể đạt được từ quyết định đầu tư sắp được thực hiện. 
Tags: cấu trúc vốn tối ưu, chi phí vốn bình quân, chi phí vốn chủ, chiến lược doanh nghiệp, chiến lược tài chính, lợi nhuận kỳ vọng, Phân tích doanh nghiệp, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *