Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp – Ansoff’s Matrix

Thứ Ba, 12 Tháng Tư , 2022
Thực ra, mục đích của chiến lược là để tăng hiệu quả đạt được mục tiêu và tạo nên sự khác biệt về kết quả giữa các doanh nghiệp. Chiến lược sinh ra để mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp, xoay quanh việc gia tăng khối lượng và năng suất.
– Tăng khối lượng: Để tăng khối lượng, doanh nghiệp cần phải thâm nhập và mở rộng thị trường. Thâm nhập thị trường bằng cách tăng tỷ lệ sử dụng, chiếm khách hàng của đối thủ cạnh tranh. Sau đó, mở rộng thị trường bằng cách chuyển đổi người không sử dụng, mở rộng thị trường mới. Điều này thực hiện qua việc tạo ra những sản phẩm/ dịch vụ khác biệt (đây là chiến lược tạo ra sản phẩm khác biệt trong thị trường rộng).
– Tăng năng suất: Khi sản phẩm được sử dụng rộng rãi, thị phần gia tăng, cầu tăng, giá tăng, cần tăng năng suất sản xuất. Chi phí được giảm khi sản xuất với số lượng lớn (cả biến phí và định phí). Đồng thời, cải thiện doanh thu hỗn hợp (đây là chiến lược giảm chi phí trong thị trường rộng).
Chiến lược tăng khối lượng (tăng quy mô) sẽ biểu hiện rõ trong mô hình Ansoff. Chiến lược để tăng năng suất (tăng hiệu quả) sẽ biểu hiện rõ trong ma trận BCG.
ANSOFF’S MATRIX
ANSOFF’S MATRIX

CHIẾN LƯỢC TĂNG QUY MÔ (TĂNG KHỐI LƯỢNG).

– Xoay quanh chiến lược tăng quy mô sẽ tập trung vào các yếu tố: Sản phẩm/Dịch vụ (SP/DV) và Thị trường/Khách hàng (TT/KH) ở khía cạnh hiện có và mới và biểu hiện trong mô hình Ansoff’s Matrix.
– Mô hình Ansoff’s Matrix:
+ SP/DV mới, TT/KH hiện có: Chiến lược phát triển sản phẩm (Product Development). VD: Thế giới di động, bán điện thoại sau đó phát triển ra sản phẩm điện máy.
+ SP/DV mới, TT/KH mới: Chiến lược đa dạng hóa (Diversification). VD: VinGroup (VinMart, VinFast, VinSchool, VinHome, …).
ETF là quỹ đầu tư đa dạng hóa vào các cổ phiếu, để loại rủi ro của các doanh nghiệp. Khi bạn chọn 3 mã CP để đầu tư thì bạn vẫn đang tập trung vào năng lực lựa chọn cổ phiếu của mình. Bạn cần phân biệt đa dạng hóa trong kinh doanh và trong đầu tư. Đa dạng hóa là một kỹ thuật, không phải phương pháp. Nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực lõi (core competency) (ngành lõi phải chiếm 70 – 80% doanh số trở lên).
VD: Về đa dạng hóa thất bại: điển hình là Hoàng Anh Gia Lai, A đây rồi…
+ SP/DV hiện có, TT/KH hiện có: Chiến lược gia nhập thị trường (Market Peuetration). VD: Viettel bán sản phẩm viễn thông (sản phẩm hiện hữu), thị trường Việt Nam đã có Vinaphone, Mobiphone… => Thị trường hiện hữu (cần thực hiện chiến lược gia nhập thị trường). Gia nhập thị trường qua việc tăng tỷ lệ sử dụng; chiếm khách hàng của đối thủ cạnh tranh.
+ SP/DV hiện có, TT/KH mới: Chiến lược phát triển thị trường (Market Development). VD: Viettel ra mở rộng thị trường mới (thế giới), sẽ gặp nhiều rủi ro về pháp lý, văn hóa, tỷ giá… => Liên doanh với công ty bản xứ.
Tóm lại, để tăng quy mô, doanh nghiệp cần định vị xem hiện tại sản phẩm/dịch vụ và thị trường/khách hàng đang mới hay hiện có để thực hiện chiến lược phù hợp: phát triển sản phẩm; phát triển thị trường, đa dạng hóa hay gia nhập thị trường. Phát triển sản phẩm và phát triển thị trường là 2 cách tăng quy mô được đánh giá cao.
Tags: Ansoff's Matrix, Chiến lược kinh doanh, Chiến lược trọng tâm, Chiến lược trọng tâm doanh nghiệp, Ma trận Ansoff's, Phân tích doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *