Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Chính sách tài khóa | Kiến thức tổng quan và Tác động nền kinh tế

Thứ Năm, 21 Tháng Tư , 2022

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa – Mục đích

Chính sách tài khóa (tiếng Anh là Fiscal Policy) là các biện pháp can thiệp của chính phủ đến hệ thống thuế khóa và chi tiêu của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm hoặc ổn định giá cả và lạm phát.
Mục tiêu: Chính sách tài khóa hướng tới mục tiêu tăng trưởng và định hướng phát triển. Tăng trưởng (thu nhập), trực tiếp hay gián tiếp, đều là mục tiêu cuối cùng của chính sách tài khóa.

2. Công cụ:

Trong chính sách tài khoá, hai công cụ chủ yếu được sử dụng là chi tiêu của chính phủ và thuế.

**Thuế:

• Thuế trực thu:
Thuế đánh trực tiếp lên tài sản và/hoặc thu nhập của người dân.
• Thuế gián thu:
Thuế đánh lên giá trị của hàng hóa, dịch vụ trong lưu thông thông qua các hành vi sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế

**Chi tiêu chính phủ: Chi đầu tư phát triển (chi đầu tư công):

Là các khoản chi dài hạn nhằm tăng cường cơ sở vật chất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như điện, đường, trường, trạm,…

3. Phân loại

**Mở rộng:

Là chính sách tăng cường chi tiêu của chính phủ (Chi tiêu > Thuế) thông qua mở rộng chi tiêu và/hoặc giảm bớt nguồn thu thuế.
Tín hiệu: Tăng chi tiêu chính phủ, tăng đầu tư công và/hoặc giảm bớt nguồn thu thuế
Mục tiêu: thúc đầy kinh tế tăng trưởng, kích thích tạo việc làm

**Thắt chặt:

Là chính sách giảm bớt chi tiêu hoặc/và tăng nguồn thu của chính phủ.
Giảm chi tiêu, giảm đầu tư công, tăng thuế
Mục tiêu: Kiềm chế lạm phát, hạn chế sự phát triển quá nóng của 1 ngành nghề/lĩnh vực.
Chính sách tài khóa mở rộng và thắt chặt
Chính sách tài khóa mở rộng và thắt chặt

B. TÁC ĐỘNG NỀN KINH TẾ:

1. Tác động đến nền kinh tế:

Chi tiêu chính phủ:

Trong thời kỳ suy thoái, công nhân thất nghiệp, chính phủ thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, chính phủ sẽ tăng chi tiêu đầu tư công, bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cầu đường,…DN xây dựng, VLXD, bất động sản sẽ tuyển dụng nhân sự để làm việc, sau khi các công nhân này làm việc, sẽ có thu nhập.Tỷ lệ thất nghiệp giảm và thu nhập người dân tăng lên, mức chi trả của họ cũng tăng cao, họ sẽ sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ ăn uống, mua sắm nhiều hơn. Lúc này, ngành dịch vụ ăn uống và nơi mua sắm đông khách hàng hơn, họ sẽ tuyển thêm lao động. Hiệu ứng kéo theo là ngành nhân viên ngành này sẽ tăng thu nhập, họ sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, chi trả mua sắm. Hiệu ứng tiếp tục lan tỏa đến ngành hàng tiêu dùng cũng sẽ phát triển và tạo ra công ăn việc làm.
Kết quả: Tiêu dùng tăng, dẫn đến GDP tăng.

Thuế:

Thuế là 1 phần thu nhập của người dân và doanh nghiệp.
Khi giảm thuế:
• Thu nhập của người dân được tăng thêm. Sẽ giúp họ chi tiêu nhiều hơn.
• Doanh nghiệp cũng qua đó mà có nhiều vốn để mở rộng sản xuất và kinh doanh hiệu quả, tạo ra nhiều sản lượng hơn.
Kết quả: Tiêu dùng, sản lượng tăng, dẫn đến GDP tăng, và ngược lại

2. Tác động đến thị trường chứng khoán:

Lịch sử tốc độ tăng vốn đầu tư của chính phủ:
  • 2007: Tăng 25%
  • 2008: Giảm 5%
  • 2009: Tăng 10%
  • 2011: Giảm 8%
Chính sách tài khóa tác động thị trường chứng khoán

 

3. Nhóm ngành hưởng lợi:

**Chính sách tài khóa mở rộng:

➢ Về thuế:
Tất cả thành phần kinh tế sẽ được hưởng lợi khi được giảm thuế.
➢ Về Chi tiêu chính phủ:
Xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc đầu tư công.

**Chính sách tài khóa thắt chặt:

➢ Về thuế:
Khi tăng thuế TNDN hay thuế TNCN, tất cả thành phần kinh tế đều bị ảnh hưởng ngay lập tức.
• Cá nhân bị giảm thu nhập -> giảm chi tiêu.
• Doanh nghiệp giảm lợi nhuận -> giảm nguồn vốn.
➢ Về Chi tiêu chính phủ:
Siết chặt, cắt giảm đầu tư công: nhóm Vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, bất động sản chịu nhiều bất lợi nhất.
Tags: chính sách tài khóa, Phân tích vĩ mô, thị trường chứng khoán, Vĩ mô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *