Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Cổ phiếu quỹ là gì?

Thứ Năm, 1 Tháng Tư , 2021

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của chính công ty cổ phần đại chúng phát hành, sau đó được chính công ty mua lại từ nguồn vốn của chính mình.

Hình ảnh minh họa cổ phiếu quỹ. Nguồn: Internet
Hình ảnh minh họa cổ phiếu quỹ. Nguồn: Internet

Cổ phiếu quỹ là số cổ phiếu do chính công ty mua lại cổ phiếu của chính nó!

Việc mua bán cổ phiếu của chính mình, được pháp pháp luật và thông lệ quốc tế cho phép và thừa nhận.

Ngay trong bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp, sẽ có mục cổ phiếu quỹ thể hiện số lượng cổ phiếu công ty nắm giữ.

Hình ảnh mục cổ phiếu quỹ trong BCTC. Nguồn: Internet
Hình ảnh mục cổ phiếu quỹ trong BCTC. Nguồn: FIF Team

Đây là BCTC quý 2/2019 của CTCP Bóng Đèn Điện Quang (mã DQC). Ta thấy:

  • 6 tháng đầu năm 2009, DQC đã chi: 167.011.563.046 – 67.111.653.046 = 000.000 VNĐ (99,9 tỷ) ra mua cổ phiếu quỹ – Ô màu đỏ phía trên.
  • Số lượng cổ phiếu quỹ mua thêm (Ô màu đỏ phía dưới) là: 6.801.350 – 3.101.350 = 3.700.000 (tức 3,7 triệu cổ phiếu quỹ)
  • Khi đó, số tiền DQC mua cổ phiếu quỹ với giá: 99,9 tỷ đồng/3,7 triệu CP = 27.000 đồng/CP.

Cổ phiếu quỹ hình thành khi công ty đại chúng thực hiện mua lại số cổ phiếu lưu hành trên thị trường hoặc trong 1 tình huống cụ thể. Nếu mua số lượng cổ phiếu quỹ lớn cũng thể hiện một nguồn tiền mặt dồi dào của doanh nghiệp.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: cổ phiếu lưu hành, cổ phiếu quỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *