Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Crypto Quant

Thứ Ba, 25 Tháng Năm , 2021

Crypto Quant

Crypto Quant là công ty chuyên cung cấp và phân tích toàn diện dữ liệu onchain cho các nhà đầu tư tổ chức. Crypto Quant có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc và được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 2018.

Trang Web cryptoquant.com được tạo ra nhằm mục đích cung cấp toàn bộ dữ liệu lịch sử trên Blockchain. Từ đó cho phép người dùng hình dung một cách sâu sắc hơn về thị trường để đưa ra các chiến lược giao dịch phù hợp.

Những chỉ số cơ bản trên CryptoQuant

#1. BTC: All Exchanges Netflow

Chỉ số cho biết chênh lệch giữa số lượng Bitcoin được nạp vào và rút ra khỏi ví của tất cả các sàn giao dịch. Nó được tính bằng cách lấy tổng số Bitcoin nạp vào trừ đi tổng số Bitcoin rút ra.

BTC: All Exchanges Netflow = BTC: All Exchanges Inflow – BTC: All Exchanges Outflow

Chú thích:

  • Cột màu đỏ: chênh lệch số lượng Bitcoin nạp vào – rút ra.
  • Đường màu đen: Giá Bitcoin.

 BTC: All Exchanges Reserve

Chỉ số cho biết số lượng Bitcoin có trong ví của tất cả các sàn giao dịch.

Chú thích:

  • Đường màu đen: Giá Bitcoin.
  • Đường màu đỏ: Số lượng Bitcoin có trong ví của tất cả các sàn giao dịch.

 BTC: Miners’ Position Index (MPI)

Chỉ số cho biết tỷ lệ Bitcoin rời khỏi tất cả các ví của thợ đào so với mức trung bình tính trong 1 năm. Nếu giá trị này (MPI) lớn hơn 2, nó cho thấy hầu hết các thợ đào đang bán Bitcoin.

Chú thích:

  • Đường màu đen: Giá Bitcoin.
  • Đường màu đỏ: Chỉ số MPI.

BTC: Coinbase Premium Index

Chỉ số về chênh lệch giá Bitcoin giữa sàn Coinbase Pro (USD) và sàn Binance (USDT). Những nhà đầu tư lớn hiện nay thường sử dụng sàn Coinbase để giao dịch. Do đó đây là dữ liệu để nhận biết dấu hiệu cá voi đang thu mua hay xả hàng Bitcoin.

Binance là sàn giao dịch phổ biến nhất nên giá trên sàn này được đại diện dùng để so sánh với Coinbase Pro. Chẳng hạn, đường màu đỏ đi lên càng cao (mức chênh lệch dương càng cao) có thể là dấu hiệu của việc cá voi đang thu mua Bitcoin trên sàn Coinbase Pro.

Chú thích:

  • Đường màu đen: Giá Bitcoin.
  • Đường màu đỏ: Chênh lệch giá sàn Coinbase Pro với sàn Binance.

 All Stablecoins: All Exchanges Reserve

Chỉ số này cho biết số lượng tất cả các stablecoin đang có trong ví của tất cả các sàn giao dịch. Tương tự như các chỉ số trên, All Stablecoins: All Exchanges Reserve cũng là một dữ liệu quan trọng nữa để nhận định hành động tiếp theo của thị trường.

Chú thích:

  • Đường màu đen: giá Bitcoin.
  • Đường màu đỏ: số lượng đồng stablecoin trên tất cả các sàn giao dịch.

 

 

 

 

Tags: Crypto Quant

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *