Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Đại hội Đảng lần thứ XIII chính thức khai mạc

Thứ Ba, 26 Tháng Một , 2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức được khai mạc vào sáng nay (ngày 26/01/2021). Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: Tuổi trẻ online
Thành phần đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII – Nguồn ảnh: Tuổi trẻ online

Trong lúc Đại hội diễn ra (25/01 đến 02/02/2021), sau đây là các mục tiêu mà tất cả đại biểu sẽ phải thông qua:

  • Tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới.
  • 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991.
  • 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.
  • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Tại đây, việc thảo luận, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và việc các đại biểu tham gia Đại hội sẽ cùng nhau hành động.

Tiếp theo, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (dự kiến gồm 200 người với 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết).

Sau đó sẽ được bế mạc vào ngày 02/02/2021.

Vào sáng 25/01 trước đó, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đến 9h cùng ngày (25/01), phiên trù bị của Đại hội đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại phiên trù bị này, các đại biểu Đại hội XIII đã thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Tại đây, Đại hội cũng đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau đó, chiều 25-1, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội, bao gồm:

  • Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII
  • Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII
*Thông tin về Đại hội sẽ tiếp tục được FIF cập nhật sau.
🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: chính trị trong nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội Đảng 13, Đảng, kinh tế - chính trị trong nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *