Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Danh sách thành phố trực thuộc Trung ương – Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà dự kiến được thêm vào.

Thứ Bảy, 20 Tháng Ba , 2021

Vào ngày 24/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký duyệt Quyết định số 241/QĐ-TTg về Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn năm 2021 – 2030 gồm có danh sách thành phố trực thuộc trung ương,….

Hình ảnh: Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa dự kiến là thành phố trực thuộc Trung ương. Nguồn: Internet
Hình ảnh: Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa dự kiến là thành phố trực thuộc Trung ương. Nguồn: Internet

Các huyện bao gồm: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Đan Phượng  nằm trong danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 241, tại Hà Nội dự kiến thành lập quận.

Ngoài ra, 3 tỉnh như: Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà dự kiện nằm nâng lên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với sự chỉ đạo từ Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện công tác rà soát, phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030.

Đối với các đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị:

  • Công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch đồ thị
  • Chương trình đầu tư phát triển đô thị cần nâng cao đảm bảo tiêu chí về phân loại đô thị.
  • Đánh giá phân loại lại để kiểm soát chất lượng đô thị.

Đồng thời, nghiên cứu tích hợp kế hoạch thực hiện phân loại đô thị giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn vào Quy hoạch tỉnh trong Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

Ngoài ra, đối với đơn vị hành chính dự kiến tiếp tục thực hiện chương trình sáp nhập giai đoạn 2019 – 2021 và giai đoạn 2022 – 2030 cần đảm bảo tính phù hợp về Quy hoạch, Chương trình phát triển đô thị với cốt lõi phù hợp yêu cầu thực tiễn và hiệu quả kinh tế của địa phương.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Bắc Ninh, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Khánh Hoà, kiểm soát chất lượng đô thị, phân loại đô thị, quy hoạch đô thị, thành phố trực thuộc trung ương, Thanh Trì, Thừa Thiên Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *