Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Đất Xanh Group (DXG) vào danh sách cảnh báo và bị cắt margin

Thứ Sáu, 26 Tháng Ba , 2021

Vào ngày 24/03, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã quyết định đưa cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 31/03/2021.

Hình ảnh minh họa về Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị liệt vào danh sách cảnh báo cắt margin. Nguồn: Internet
Hình ảnh minh họa về Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị liệt vào danh sách cảnh báo cắt margin. Nguồn: Internet

** Lý do cảnh báo và cắt margin từ HSX:

Lãi ròng trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của DXG với con số âm 496 tỷ đồng nằm trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

  • Theo điều 22, mục 1.1 khoản b trong QUYẾT ĐỊNH 346/QĐ-SGDHCM

Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính trên báo cáo tài chính kiểm toán năm của công ty là số âm (có tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán). Trường hợp tổ chức niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lợi nhuận sau thuế căn cứ trên báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp tổ chức niêm yết có công ty con thì lợi nhuận sau thuế căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Ngoài ra, DXG cũng nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) đến ngày 24/03/2021 do HOSE cập nhật.

Trong danh sách trên từ HoSE,  mã chứng khoán AAT của CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa và SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) không đủ điều kiện ký quỹ do 2 mã này có thời gian niêm yết dưới 6 tháng (vừa chào sàn ngày 24/03/2021).

Trước đó, vào ngày 19/03 nhóm quỹ ngoại đua nhau bán xả mã cổ phiếu DXG thuộc CTCP Tập đoàn Đất Xanh như sau:

  • Dragon Capital đã bán tổng cộng hơn 3,78 triệu cp DXG khiến giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 17.39% (90.15 triệu cp) xuống mức 16.66% (86.37 triệu cp), cụ thể:

+  Thành viên Grinling International Limited đã bán hơn 3.2 triệu cp DXG.

+ Norges Bank cũng bán 580,000 cp DXG vào ngày 19/03/2020.

Kết phiên 19/03/2021, cổ phiếu DXG đóng cửa tại mức giá 25,400 đồng/cp, tăng hơn 59% so với đầu năm 2021. Ước tính nhóm Dragon Capital thu về khoảng 96 tỷ đồng.

Giao dịch này được thực hiện ngay trong ngày DXG có giải trình về việc lỗ thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, ghi nhận lỗ ròng sau kiểm toán gần 496 tỷ đồng trong năm 2020.

Theo giải trình từ DXG nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận giữa hai báo cáo chủ yếu là do việc tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống. Chi phí dự phòng thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo kiểm toán ghi nhận gần 87 tỷ đồng trong khi ở báo cáo tự lập chỉ ghi nhận xấp xỉ 39 tỷ đồng.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: Cảnh báo, cắt margin, CTCP Tập đoàn Đất Xanh, DXG, đất xanh, HSX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *