Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Đầu tư công giai đoạn 2021-2025 được kế hoạch và dự kiến xây dựng theo chỉ thị 01

Chủ Nhật, 24 Tháng Một , 2021

Đầu tư công tiếp tục viết tiếp kế hoạch và dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu tổng hợp, tại Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT vừa được Bộ này ban hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các đơn vị trong ngành cần tập trung vào các chiến lược đột phá, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, quan trọng hướng đến việc phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với mục đích đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ảnh minh họa công trình đầu tư công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa công trình đầu tư công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Nguồn: Internet

Cụ thể, về nội dung đầu tư công, chỉ thị nêu rõ:

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung xây dựng, hoàn thiện ngay các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
  • Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.
  • Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.
  • Các đơn vị thuộc bộ cần tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi được thông qua; tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án của Bộ quản lý; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án lớn.
  • Bộ quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2021; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân.
  • Chỉ thị yêu cầu các đơn vị kiên quyết kiến nghị cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và các dự án chậm giải ngân sang các bộ, ngành, địa phương và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chủ trương huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, chú trọng phát huy nội lực của nền kinh tế, đồng thời tiếp tục huy động vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, nhất là các luồng vốn FDI dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu; đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với thực thi nghiêm pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển. Kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật mới ban hành, bảo đảm chất lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các đơn vị kế hoạch kiển khai đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 và hoàn thiện khung khổ pháp lý trong việc nâng cao hiệu quả xây dựng. Nguồn: Internet
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các đơn vị kế hoạch kiển khai đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 và hoàn thiện khung khổ pháp lý trong việc nâng cao hiệu quả xây dựng. Nguồn: Internet

Cùng với đó, các đơn vị nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới; chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với từng vùng miền, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025…

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: bất động sản, đầu tư công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *