Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Digiworld đề xuất chia cổ tức bằng 100% cổ phiếu.

Thứ Bảy, 13 Tháng Ba , 2021

Công ty Digiworld (DGW) vừa đưa ra phương án chia cổ tức mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Trong đó, cổ tức bằng tiền chỉ có 10% và cổ tức bằng cổ phiếu là 100%.

DGW đạt 12.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 253 tỷ đồng trong năm 2020. Nguồn: Internet
DGW đạt 12.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 253 tỷ đồng trong năm 2020. Nguồn: Internet

Theo tài liệu được công bố trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của DGW, công ty đề ra kế hoạch đạt 15.200 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2021. Đây là con số mong muốn của DGW nhưng nó đang cao hơn so với kết quả của doanh nghiệp này năm 2020.

Số liệu thống kê năm 2020 của DGW ghi nhận doanh thu công ty đạt 12.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 253 tỷ đồng. Với kết quả trên DGW sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ chi trả là 110%. Cụ thể là chi trả 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu, thời gian chia cổ tức sẽ thực hiện vào quý II/2021 và quý III/2021.

Hiện tại DGW đang lưu hành 43 triệu cổ phiếu, thời điểm trả cổ tức, công ty sẽ chi khoảng 43 tỷ đồng, để trả cho cổ đông, và sẽ phát hành thêm 43 triệu cổ phiếu.

Digiworld cũng dự tính sẽ phát hành cổ phiểu ESOP cho người lao động trong năm nay, với mức giá 10.000 đồng/cp với số lượng tối đa là 2,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đồng thời HĐQT DGW cũng để xuất phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần đối với cán bộ nhân viên công ty, nhằm khích lệ họ đóng góp vào tăng trưởng công ty gắn liền với lợi ích cổ đông.

Đối với quyền chọn mua cổ phần cũng nằm trong giới hạn phát hành 2,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Một quyền chọn mua cổ phiếu tương ứng một cổ phiếu DGW, giá của quyền chọn mua là 120.000 đồng/cp.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: chia cổ tức, cổ phiếu ESOP, cố tức bằng cổ phiếu, cổ tức bằng tiền, DGW, Digiworld

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *