Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

ECB LÀ GÌ

Thứ Bảy, 10 Tháng Tư , 2021

ECB LÀ GÌ

Ngân hàng Trung ương châu Âu đóng vai trò là ngân hàng trung ương cho 19 quốc gia thuộc khu vực đồng Euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu được giám sát bởi một hội đồng quản trị bao gồm sáu thành viên ban điều hành, với một người làm chủ tịch. Các thành viên ban điều hành được bổ nhiệm bởi Hội đồng châu Âu.

Các loại tài khoản Exness – Loại nào tốt nhất

Mục tiêu chính của Ngân hàng Trung ương châu Âu là duy trì sự ổn định về giá. Họ sử dụng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế và tạo việc làm.

NHIỆM VỤ KINH TẾ CHÍNH CỦA ECB.
Nhiệm vụ hay mục tiêu chính của Ngân hàng Trung ương châu Âu là sự ổn định về giá. Sự ổn định về giá là sự kiểm soát lạm phát, Chỉ số hài hòa của giá tiêu dùng (HICP) và tỷ giá hối đoái của EUR .

1) Ổn định giá – đó là sự ổn định về giá hoặc lạm phát.

2) Ổn định tài chính – Thông qua kiểm soát ổn định giá cả và đôi khi là các cơ chế khác.

Ổn định giá

Để duy trì sự ổn định về giá, Ngân hàng Trung ương châu Âu ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn cho khu vực đồng Euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu có lãi suất mục tiêu (giống như hầu hết các ngân hàng trung ương) dưới đây, hoặc gần bằng 2%. Mặc dù, họ chủ yếu nhắm đến mục tiêu lạm phát, GDP và dữ liệu thất nghiệp có ảnh hưởng lớn đến các quyết định mà các nhà hoạch định chính sách đưa ra.

Nếu lạm phát vượt quá 2%, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể báo hiệu sự gia tăng lãi suất cho công chúng để thắt chặt sự mở rộng kinh tế của khu vực đồng euro và giảm lạm phát. Nếu số lượng thất nghiệp đang gia tăng và nền kinh tế đang chậm lại, ngân hàng có thể phải đưa ra quyết định giảm lãi suất, để kích thích nền kinh tế và tăng trưởng việc làm. Một thời kỳ lạm phát và thất nghiệp gia tăng sẽ đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc thắt chặt nền kinh tế để cai trị lạm phát hoặc kích thích nền kinh tế tạo ra việc làm.

Tham gia hội thảo trực tuyến về ngân hàng trung ương của chúng tôi để xem chiến lược gia tiền tệ cao cấp của chúng tôi thảo luận và phân tích các xu hướng ngân hàng trung ương hiện tại.

Ổn định tài chính

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đóng một vai trò lớn trong việc giữ cho hệ thống tài chính của khu vực đồng Euro ổn định. Trong thời kỳ khủng hoảng, họ có thể làm điều này bằng cách thêm thanh khoản vào hệ thống, bằng cách mua trái phiếu trên thị trường mở hoặc giảm lãi suất xuống mức cực thấp để giúp các chủ nợ đau khổ trả lại nghĩa vụ của mình.

Nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu không thêm thanh khoản trong thời kỳ khủng hoảng, toàn bộ hệ thống tài chính có thể sụp đổ.

III. ECB LÀ GÌ – LÃI SUẤT ECB ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỒNG EURO NHƯ THẾ NÀO

Tác động lãi suất lên đồng Euro

BOE – Ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh là gì và có tác động thế nào đến thị trường Forex

Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng Euro thông qua những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất. Các nhà giao dịch nên hiểu rằng tiền tệ có xu hướng tăng giá khi kỳ vọng lãi suất tăng, không chỉ từ việc tăng lãi suất.

Ví dụ, nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ lãi suất không thay đổi nhưng đưa ra hướng dẫn chuyển tiếp (nói với thị trường) rằng họ kỳ vọng tăng lãi suất nhiều hơn trong tương lai, giá trị của đồng Euro có xu hướng tăng giá.

Một chương trình nới lỏng Qantant (QE) có tác động tương tự như lãi suất đối với đồng Euro. Nới lỏng định lượng là việc mua chứng khoán trên thị trường mở của Ngân hàng Trung ương nhằm kích thích nền kinh tế và thêm thanh khoản cho hệ thống tài chính. Trong lịch sử, nó chỉ được thực hiện trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Nới lỏng định lượng tăng, làm giảm giá trị của đồng Euro vì nó làm tăng lượng tiền cung cấp.

Tác động lãi suất đến nền kinh tế

VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất khi đang cố gắng kích thích nền kinh tế (GDP) và tăng lãi suất khi đang cố gắng kiềm chế lạm phát do một nền kinh tế hoạt động trên mức tiềm năng (quá nóng).

Lãi suất thấp hơn kích thích một nền kinh tế theo một số cách:

  1. Doanh nghiệp có thể vay tiền và đầu tư vào các dự án sẽ nhận được nhiều hơn tỷ lệ vay rủi ro.
  2. Khi lãi suất thấp hơn, thị trường chứng khoán được chiết khấu ở mức thấp hơn, dẫn đến sự tăng giá trị của thị trường chứng khoán gây ra hiệu ứng của cải.
  3. Mọi người đầu tư tiền của họ vào nền kinh tế (cổ phiếu và các tài sản khác) bởi vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong các tài sản này so với lãi suất thấp hiện tại.
🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: châu âu, ECB, ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *